THL antoi lausunnossaan sairaanhoitopiireille ohjeet tilanteisiin, joissa testausta tai tartuntojen jäljittämistä joudutaan kohdentamaan

Julkaisuajankohta 2.9.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut lausuntonsa Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Helsingin ja Uudenmaan, Pohjanmaan sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärien lausuntopyyntöön.

Lausuntopyynnön lähettäneet sairaanhoitopiirit ovat pyytäneet THL:lta ohjausta tilanteeseen, jossa testausta tai tartuntojen jäljittämistä joudutaan kohdentamaan.

THL katsoo, että mikäli testausta joudutaan kohdentamaan, kohdentamisen tulee olla harkittua ja kohdentamisessa tulee huomioida sekä yksilöllinen vaikean taudin riski että riski leviämiseen väestössä, erityisesti niihin ryhmiin, jotka ovat riskissä saada vakavan koronainfektion. Erilaisissa altistumistilanteissa riskiä on mahdollista arvioida tähän mennessä kertyneen tiedon valossa. 
 
Mikäli tartuntojen jäljittämistä joudutaan priorisoimaan, THL:n näkemyksen mukaan tartunnanjäljitystä tulisi ensisijaisesti kohdentaa tilanteisiin, joissa jatkotartunnat ovat todennäköisiä ja leviämispotentiaali on suuri tai myös lievennetyin kriteerein jos altistumistilanne on tapahtunut sellaisessa ympäristössä tai sen välittömässä vaikutuspiirissä, jossa on riski vaikealle taudille.

Tartuntatautilain 23.3 § mukaan THL muun muassa ohjaa ja tukee tartunnan jäljitystä ja epidemioiden selvittämistä kunnissa ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien alueella. THL:n tämän säännöksen nojalla antamat ohjeet eivät ole juridisesti sitovia, vaan kunnat ja sairaanhoitopiirit päättävät niiden soveltamisesta muun muassa paikallinen tilanne, tartuntatautilain tarkoitus ja viranomaisen tartuntatautilain mukaiset yleiset velvollisuudet huomioiden. 

THL:n lausunnot 

Lisätietoja

Markku Tervahauta
pääjohtaja
THL
[email protected]

Otto Helve
yksikönpäällikkö
THL
[email protected] 
 


 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto korona - thlfi koronavirus - thlfi