THL ja Itä-Suomen yliopisto aloittavat ainutlaatuisen yhteistyön tohtorikoulutuksessa

Julkaisuajankohta 14.6.2023

Seitsemän tutkimuslaitoksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyöpilotissa on haettavana 28 väitöskirjatutkijan paikkaa.

Kansalliseen tohtorikoulutukseen rakennetaan uudenlaista toimintamallia valtion tutkimuslaitosten ja Itä-Suomen yliopiston ainutlaatuisessa yhteistyökokeilussa. Ensimmäinen haku tutkimuslaitosten ja yliopiston yhteisiin nelivuotisiin tohtorikoulutuspaikkoihin on avautunut tänään. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on mukana mittavassa yhteistyökokeilussa yhdeksällä jaetulla väitöskirjatutkijan paikalla. Mukana valtion tutkimuslaitoksista ovat lisäksi Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teknologian tutkimuskeskus VTT, Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos (TTL) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Yliopisto ja tutkimuslaitokset hakevat kokeilussa väitöskirjatutkijoita yhteisiin tohtorikoulutuspaikkoihinsa. Päätoiminen väitöskirjatutkimus ja -ohjaus tapahtuu yliopistossa, ja tutkimuslaitos kartuttaa tutkijan taitoja tutkimustyön parissa väitöstutkimuksen ohella. Väitöskirjatutkija solmii työsopimuksen molempien tahojen kanssa.

”Itä-Suomen yliopisto on valmistellut tohtorikoulutuksen yhteistyön pilotointia tutkimuslaitosten kanssa kevään 2023 aikana. Haluamme yhteistyöllä laajentaa tutkijoiden urapolkuja ja parantaa tutkijaurien houkuttelevuutta”, akateeminen rehtori Tapio Määttä kertoo.

”Nykymaailmassa tutkimustyö vaatii yhteistyötä ja monitieteisyyttä. Nyt aukeavat paikat tarjoavat mahdollisuuden tutkia keskeisiä terveyden ja hyvinvoinnin aiheita tiiviissä yhteydessä sekä yliopistoon että tutkimuslaitoksen käytännön työhön”, sanoo THL:n TKI-ylijohtaja Terhi Kilpi

Keskitetty haku väitöskirjatutkijan tehtäviin päättyy 14. elokuuta. Edellytyksenä tehtävään on tohtoriohjelmien valintakriteerien mukainen kelpoisuus jatko-opiskelijaksi. Tehtäviä voivat hakea myös tutkimuslaitoksissa nykyisin työskentelevät henkilöt ja yliopiston nykyiset jatko-opiskelijat. Pilotin ensimmäisten väitöskirjatutkijoiden on tarkoitus aloittaa tehtävissään marraskuussa 2023, joissakin tehtävissä tammikuussa 2024. 

Lisätietoja

Hakuilmoitukset (Itä-Suomen yliopisto)

Terhi Kilpi
TKI-ylijohtaja
THL
puh. 029 524 6006
[email protected]

Tapio Määttä
akateeminen rehtori
Itä-Suomen yliopisto
puh. 050 575 1589
tapio.maatta(a)uef.fi

Pääsivusto tutkimusohjelma1eriarvoisuus - thlfi tutkimusohjelma2sote - thlfi tutkimusohjelma3hyte - thlfi tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi