THL julkaisi ohjeita lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ja pahoinpitelyepäilyiden selvittämiseksi

Julkaisuajankohta 28.9.2023

THL:n tuore julkaisu ”Lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköiden toiminta ja toiminnan periaatteet Suomessa” tarjoaa konkreettisia ohjeita lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ja pahoinpitelyepäilyiden selvittämiseksi.

Julkaisu laadittiin yliopistosairaaloiden yhteydessä toimivien lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian ja -psykologian (OiPsy) yksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Julkaisussa kuvataan näiden yksiköiden toimintaa, kehittämistä ja tulevaisuuden näkökulmia.

Ohjeet lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ja pahoinpitelyepäilyiden selvittämiseen on suunnattu erityisesti OiPsy-yksiköille, mutta niistä hyötyvät myös muut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka haluavat syventää ymmärrystään lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ilmiönä.

Tavoitteena yhtenäistää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ja pahoinpitelyepäilyiden selvittämistä Suomessa

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ja pahoinpitelyepäilyiden selvittäminen Suomessa poliisin virka-apupyynnöstä on keskittynyt 2000-luvun alusta viiden yliopistosairaalan yhteydessä toimiviin OiPsy-yksiköihin. OiPsy-yksiköissä tehtävä työ kytkeytyy tavalla tai toisella lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Uuden julkaisun tarkoitus on tukea kansallisesti yhdenmukaisia ja laadukkaita palveluita OiPsy-yksiköissä ja niihin kytkeytyvissä toiminnoissa. Tavoitteena on, että väkivaltaepäilyselvityksissä olevat lapset saavat tasalaatuista palvelua asuinpaikasta riippumatta.

”Julkaisumme luo ensimmäistä kertaa syventävän ja kattavan kirjallisen kuvauksen OiPsy-toiminnan kokonaisuudesta ja sen olennaisista elementeistä. Se on tehty käytännön työn tueksi ja auttaa esimerkiksi uusia työntekijöitä perehdytettäessä”, kertoo johtava asiantuntija Sini Stolt THL:stä.

”Samalla julkaisu kuvaa, miten lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja kehitetään Suomessa (Barnahus-kehittäminen). Vastaavanlainen julkaisu on tehty viimeksi kaksikymmentä vuotta sitten, joten tarve toiminnan kuvaamiselle on ilmeinen”, Stolt toteaa.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköiden toiminta ja toiminnan periaatteet Suomessa

Sini Stolt
johtava asiantuntija
Barnahus-hanke 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
[email protected] 

Väkivalta Väkivalta