THL kerää tietoa kunnilta ja alueilta päihde- ja riippuvuuspalveluista

Julkaisuajankohta 3.2.2022

Suomessa ei ole kattavaa tietoa siitä, miten päihde- ja riippuvuuspalvelut on kunnissa ja alueilla tällä hetkellä järjestetty. Mitä päihde- ja riippuvuusongelmien tuki- ja hoitopalveluita on tarjolla? Mitkä palvelut on järjestetty julkisilla hankinnoilla? Ovatko päihde- ja riippuvuuspalvelut sosiaali- vai terveydenhuoltoa?

Tätä tietoa kerätään nyt ensimmäistä kertaa manner-Suomen päihde- ja riippuvuuspalveluiden kuntakyselyllä. Kyselyn toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Valviran kanssa.

Kysely on lähetetty kaikkiin Suomen kuntiin tai alueille, joilla järjestetään monen kunnan päihde- ja riippuvuuspalvelut yhdessä. Vastausaika on 3.–18.2.2022.

Tietoa kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden kehittämiseen

Päihteidenkäytön, rahapelaamisen tai muiden toiminnallisten riippuvuuksien vuoksi tukea ja hoitoa tarvitsevat saattavat olla eri tavoin haavoittuvassa asemassa. On tärkeää, että tiedämme miten palvelukokonaisuudet ovat rakentuneet.

Tällä kyselyllä THL kokoaa tietoa ja raportoi tuloksista valtakunnallisen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Valvira puolestaan hyödyntää tietoa kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden ohjauksessa.

Tieto on avuksi myös hyvinvointialueiden palveluiden rakentamisessa ja kehittämisessä. Kyselyn tuloksista raportoidessaan THL tarjoaa kunnille ja alueille tietoa siitä, miten muut alueet ovat palvelunsa järjestäneet. Lisäksi samassa yhteydessä voidaan jakaa vinkkejä hyvistä käytänteistä.

Kysely mahdollisesti toistetaan sen jälkeen, kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Näin saamme tietoa myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta.

Vastaajien etsiminen toi esiin moniulotteisen kentän

Suomesta puuttuu luotettava ja ajantasainen sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri. Kyselyn vastaajien kartoittaminen onkin ollut merkittävä osa kyselyn valmistelua.

Vastaajahaku toteutettiin vuodenvaihteessa 2021–2022 lähestymällä kuntia niiden kirjaamoiden kautta sekä tarvittaessa suoraan palvelualueen viranhaltijoita. Pyysimme kuntia ilmoittamaan päihde- ja riippuvuuspalveluista vastaavan henkilön yhteystiedon.

Tämä vastaajahaku antoi viitteitä siitä, kuinka eri tavoilla päihde- ja riippuvuuspalvelut ovat manner-Suomessa järjestetty. Yksittäisten kuntien ohella palveluita järjestetään kuntayhtymissä, hyvinvointialueittain tai ulkoistettujen järjestelyiden avulla. Osa kunnista vastaa kyselyyn itsenäisesti, mutta monessa tapauksessa kunnat ja alueet ovat ilmoittaneet vastaajiksi useampia henkilöitä ja kertoneet tekevänsä paikallisesti yhteistyötä vastauksen koostamisessa.

Lisätietoja

Päihde- ja riippuvuuspalvelujen tiedonkeruu kunnissa 2022

Yhteystiedot

Maria Heiskanen
erikoistutkija
p. 029 524 8112
[email protected] 

Niko Nesterinen
tutkimusassistentti
p. 029 524 7819
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet