THL: Koronarokotteen syystalven 2023 tehosteannokset uudella varianttivalmisteella – hauraimpien ryhmien rokotuksia voidaan aikaistaa

Julkaisuajankohta 19.9.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) iäkkäille ja tietyille riskiryhmille suosittelemat koronarokotteen syystalven 2023 tehosteannokset annetaan uudella varianttirokotteella. THL suosittelee, että syystalven tehosterokotteet annetaan pääasiassa samaan aikaan kuin influenssarokotteet. Hyvinvointialueet voivat oman harkintansa mukaan aikaistaa kaikkein hauraimpien riskiryhmiin kuuluvien rokotuksia. 

XBB.1.5-rokotteita on jo alettu toimittamaan hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet vastaavat rokotusten järjestämisestä ja kertovat, mistä ja milloin rokotteen voi saada. Toistaiseksi Suomella ei ole suunnitelmia käyttää varastossa olevia BA.4/5-koronarokotteita syystalven tehosteannoksina. 

Muutamissa Euroopan maissa on jo päätetty tai harkitaan koronarokotusten aikaistamista suurimmassa vakavan taudin riskissä oleville jo ennen influenssarokotuksia. 

”Koronatilanne on tällä hetkellä Suomessa rauhallinen. Terveysviranomaisten on kuitenkin hyvä varautua siihen, että Suomessakin korkean ikänsä tai perussairautensa vuoksi kaikkein hauraimpien riskiryhmiin kuuluvien tehosterokotuksia voidaan ryhtyä aikaistamaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ikääntyneiden pitkäaikaishoitolaitoksissa asuvia ja voimakkaasti immuunipuutteisia”, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Korkea ikä on merkittävin vakavan koronavirustaudin riskitekijä. Yli 80-vuotiailla on suurempi riski sairastua vakavaan koronatautiin kuin 65 vuotta täyttäneillä, joille tehosteannosta myös suositellaan.

Tehosteannosten kohderyhmät ennallaan

Ensimmäinen XBB.1.5-varianttiräätälöity rokote sai myyntiluvan syyskuun alussa. Voimassa olevan yhteishankintasopimuksen mukaan sitä tulee Suomeen syyskuussa hieman yli miljoona annosta. Tarkkaan annosmäärään vaikuttaa, kuinka hyvin kuuden annoksen pulloista saadaan hyödynnettyä ylimääräisiä annoksia. 

THL suosittelee, että koronarokotteen syystalven 2023 tehosteannos annetaan 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Näille ryhmille suositellaan tehosteannosta, koska koronatautia esiintyy todennäköisesti jälleen enemmän syksyllä ja talvella. Uudella tehosteannoksella pyritään vähentämään vakavia sairastumisia, sairaalahoidon tarvetta ja koronaan liittyviä kuolemia. 

Laajaan koko väestön rokottamiseen ei ole lääketieteellistä perustetta. Alle 65-vuotiailla, joilla ei ole vakavalle koronataudille altistavia sairauksia, aiemmin suositellut kolme rokoteannosta sairastetut koronataudit mukaan lukien antavat yhä hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan. Ei ole odotettavissa, että XBB.1.5-rokotteet antaisivat merkittävää suojaa lievää koronatautia ja tartuntoja vastaan. 

THL seuraa rokotusten suojatehoa ja turvallisuutta, sairaalahoidon ilmaantuvuutta ja kertynyttä tutkimustietoa. THL muuttaa rokotussuosituksia tarvittaessa lääketieteellisin perustein. 

Lisätietoja

Hanna Nohynek
ylilääkäri
THL
[email protected]

Mia Kontio
johtava asiantuntija
THL
[email protected]

Euroopan lääkevirasto puoltaa päivitetyn Comirnaty-rokotteen myyntilupaa (Fimea)

Euroopan lääkevirasto puoltaa päivitetyn Spikevax-rokotteen myyntilupaa (Fimea)

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto korona - thlfi koronarokote - thlfi koronavirus - thlfi rokote - thlfi rokotukset - thlfi