THL:n ja Suomen Kulttuurirahaston suurhanke kerää yhteen koko ikäluokan tietoja ihmiselämän mittaiseksi tutkimukseksi

Julkaisuajankohta 9.6.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen Kulttuurirahasto (SKR) aloittavat laajan hankkeen, jonka tarkoituksena on tieteellisen tutkimuksen keinoin vahvistaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa seuraavan sadan vuoden aikana. Hankkeen valmistelu sijoittuu THL:ään ja sen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

”Suomalainen yhteiskunta on jälleen kerran murrosvaiheessa, johon liittyy huolestuttavaa yleistä rapautumista ja monia ongelmia, jotka vaativat ratkaisuja. Tällä hankkeella pyritään muun muassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisen vähentämiseen. Hankkeessa kerättävä väestötason aineisto antaa valmiuksia hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamiselle. Aineiston merkitys tulee olemaan mittava Suomessa asuvien hyvinvoinnille tulevina vuosikymmeninä”, sanoo hankkeen valmisteluvaiheen määräaikaisena johtajana elokuun alussa aloittava valtiotieteiden tohtori Ville Pernaa

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi rakennetaan väestötasoinen, monitieteinen, ihmiselämän mittainen syntymäkohortti. Tarkoituksena on koota yhteen jo olemassa olevia tietolähteitä sekä löytää ratkaisuja lapsiin ja nuoriin liittyvässä tietopohjassa tällä hetkellä oleviin isoihin katvealueisiin. 

Aineisto auttaa hahmottamaan nykyistä paremmin ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niihin liittyviä syy-seuraussuhteita. Rekisteritietoja voidaan rikastaa esimerkiksi kyselyillä. Tarkoitus on osallistaa tiedonkeruuseen henkilöitä itseään.

Suurhankkeen valmistelu sijoittuu THL:ään, jonka lakisääteinen tehtävä on tutkia ja seurata väestön terveyttä. Ensi vaiheessa laaditaan toteuttamissuunnitelma yhteistyössä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Jos hankkeen toteuttamisen edellytykset täyttyvät, Suomen Kulttuurirahasto on sitoutunut rahoittamaan hanketta useilla kymmenillä miljoonilla euroilla seuraavien 20 vuoden ajan.

Hanke vie suomalaisten syntymäkohorttiaineistojen sarjan 2020-luvulle

Suomessa väestötasoisella kohorttitutkimuksella on pitkät perinteet. Kattavat rekisteriaineistomme tunnetaan myös maailmalla.

THL:n nykyiset rekisteripohjaiset syntymäkohorttiaineistot käsittävät 1987 ja 1997 syntyneet ikäluokat. Näitä tietovarantoja hyödynnetään edelleen aktiivisesti muun muassa mielenterveyteen, koulutukseen ja työelämään sekä lapsiperheiden toimeentuloon liittyvissä tutkimuksissa.

”Uusi hanke tuo jatkoa aiempien syntymäkohorttien mahdollistamalle monitieteiselle tutkimukselle. Aineistojen avulla voimme esimerkiksi selvittää, miten sikiöaikaiset ja varhaislapsuuden tekijät vaikuttavat ihmisen riskiin sairastua pitkäaikaisiin sairauksiin. Lisäksi voimme tutkia elämänkaareen vaikuttavia tekijöitä laajasti sekä ymmärtää sosiaalisten, perinnöllisten ja ympäristötekijöiden merkitystä hyvinvoinnille ja toimintakyvylle”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Uusi kohorttiaineisto tarvitaan paitsi uusien sukupolvien syntymän vuoksi myös käytettävissä olevien väestötason tietovarantojen ja tiedonkeruumenetelmien päivittämiseksi.

Tiedonkeruu- ja tutkimusmenetelmät sekä mahdollisuudet yhdistellä tietoja eri lähteistä etenevät tällä hetkellä suurin harppauksin. Ensimmäiset uuteen kohorttiaineistoon pohjautuvat tutkimustulokset saataneen käyttöön jo ennen tämän vuosikymmenen loppua.

Karttuva tutkimustieto parantaa yhteiskunnallista päätöksentekoa

Ajan myötä karttuva tutkimustieto auttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Aineiston avulla voidaan vahvistaa suomalaista hyvinvointijärjestelmää sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun. 

”Hankkeessa on edustettuna laaja rintama tieteenaloja yhteiskunta- ja kasvatustieteistä terveystieteisiin. Näitä kaikkia tarvitaan, jotta saavutetaan tarpeeksi laaja ymmärrys väestön hyvinvoinnin ja terveyden eri osatekijöistä. Kyseessä on poikkeuksellisen merkittävä ja pitkälle tulevaisuuteen katsova hanke”, sanoo hankkeen rahoittajan, Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson.

”Hanke tarjoaa Suomessa asuville perheille ainutlaatuisen tilaisuuden olla mukana edistämässä tulevaisuuden hyvinvointia”, Pernaa lisää. Hän jää elokuun alussa virkavapaalle nykyisestä tehtävästään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) viestintäjohtajana.

Lisätietoja hankkeen valmisteluvaiheen johtajasta

Ville Pernaa. Kuva: VATT / Veikko Somerpuro

Ville Pernaa (s. 1974)
puh. 050 539 4310

  • Valtiotieteiden tohtori (2002), Turun yliopiston dosentti (2007), Jyväskylän yliopiston dosentti (2010), Turun yliopiston Vuoden alumni (2019)
  • VATTin viestintäjohtaja, josta tehtävästä Pernaa on virkavapaalla 1.8.2023–31.12.2024
  • Työskennellyt muun muassa Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajana ja Suomen Kuvalehden päätoimittajana.

Muualla aiheesta

Suomen Kulttuurirahaston uutinen: Tulevaisuuden ongelmia ratkomassa
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tutkimusohjelma3hyte - thlfi