THL:n kysely: Henkilökohtaisen avun asiakkaiden korona-aikaa ovat leimanneet yksinäisyys ja ongelmat avun saamisessa

Julkaisuajankohta 26.5.2021

THL:n toteuttaman kyselyn mukaan koronaepidemia oli hankaloittanut henkilökohtaista apua käyttävien vammaisten ihmisten elämää monin tavoin. Kyselyn mukaan he ovat kärsineet yksinäisyydestä sekä ongelmista avun saamisessa.

Suomessa henkilökohtaista avustajaa käyttää hieman vajaat 27 000 ihmistä.

Kyselyyn vastanneista kolmasosalla on ollut ongelmia henkilökohtaisen avun kanssa koronan aikana. Yleisimmät ongelmat liittyvät avustajien saatavuuteen sekä avustajien sairaana tai karanteenissa olemiseen. Osa vastaajista ei ole uskaltanut lainkaan käyttää henkilökohtaista apua koronaviruksen takia.

Noin joka toisella koronaepidemia on lisännyt yksinäisyyden tunnetta. Eniten yksinäisyys on lisääntynyt yksin asuvilla henkilökohtaisen avun asiakkailla. Suurin osa vastaajista kertoi, että sosiaaliset kontaktit ja harrastuksiin osallistuminen ovat vähentyneet.

Riittämätön henkilökohtainen apu heikensi terveyttä ja hyvinvointia

Elämänlaadun ja mielialan heikentymistä korona-aikana on kokenut noin puolet vastaajista. Terveydentila on heikentynyt noin 40 prosentilla. Tulosten mukaan hyvinvointi on heikentynyt yleisimmin niillä vastaajilla, jotka kokivat, etteivät ole saaneet riittävästi henkilökohtaista apua epidemian aikana.

”Henkilökohtaisen avun ongelmat huolestuttavat, sillä jo pienet muutokset palvelun toimivuudessa voivat hankaloittaa palvelun käyttäjien normaalia arkea ja sen myötä heikentää heidän hyvinvointiaan”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Päivi Nurmi-Koikkalainen.

“Myös sosiaalisen eristäytyneisyyden lisääntyminen on huolestuttavaa ja saattaa hankaloittaa etenkin yksin asuvien vammaisten ihmisten tilannetta.”

Kyselyyn vastasi runsas tuhat henkilökohtaisen avun asiakasta

Korona-aiheiseen kyselyyn vastasi 1025 henkilökohtaisen avun käyttäjää 7.12.2020–11.1.2021.
Kyselyllä tavoitettiin enimmäkseen henkilökohtaista apua pääasiallisena palvelunaan käyttäviä henkilöitä, jotka eivät kuuluneet asumispalvelujen piiriin. Tutkimus on rahoitettu valtion lisätalousarviossa koronavirusepidemian tutkimukseen osoitetulla rahoituksella.

Lisätietoa

Tutkimuksesta tiiviisti: Vammaisten henkilöiden kokemuksia koronaepidemian ajalta – tuloksia henkilökohtaisen avun asiakaskyselystä

Tutkimuksen verkkosivut

Yhteystiedot

Päivi Nurmi-Koikkalainen
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7454
sähköposti: [email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto Vammaisuus koronavirus - thlfi pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi