THL:n kysely: Lietolainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Teijuntupa sai asiakkailta kiitosta harrastus- ja virkistystoiminnasta

Julkaisuajankohta 8.5.2023

Lietolainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Teijuntupa sai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyssä kiitosta harrastus- ja virkistystoiminnastaan. Teijuntuvan asukkaiden virkeä arki lähtee askareissa mukana olemisesta, päivittäisestä virkistyshetkestä ja tapahtumista, joita muistellaan pitkään.

THL:n keväällä 2022 toteuttaman Kerro palvelustasi -kyselyn avulla selvitettiin vanhusasiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun kotihoidossa ja hoivakodeissa. Siinä kysyttiin esimerkiksi asiakkaiden kokemuksista arjen virikkeellisyydestä ja ulkoilusta.

Kyselyn tulosten perusteella vanhuspalvelujen arjen virikkeellisyys voisi olla paremmalla tolalla. Harrastus- ja virkistystoimintaan ja ulkoilun riittävyyteen tyytyväisiä oli hoivakotien asukkaista vain noin 60 prosenttia. Tämä liittyy osaltaan työvoiman puutteeseen: jos henkilöstöä on vähän, hoitotoimet ajavat virkistystoiminnan edelle. Mielekkään elämän tarjoaminen on kuitenkin iso osa laadukasta hoitoa.

Teijuntuvassa asukkaat ovat mukana hoivakodin askareissa

Hoivakoti Teijuntuvan asumispalveluesimies Riitta Holm-Puisto kertoo, että idearikkaiden työntekijöiden lisäksi pienen paikkakunnan hoivakodin virkistystoimintaa rakentavat vapaaehtoiset ja alueen kulttuuritoimijat.

“Teijuntupa on pieni yksikkö, yhteensä meillä on 12 asukaspaikkaa ja 10 työntekijää. Henkilöstötilanne on siis hyvä. Ilta- ja aamuvuoron lisäksi meillä on välivuorolainen, jonka työnkuvaan on ihan kirjattu viriketoiminnasta vastaaminen”, Holm-Puisto kertoo.

Teijuntuvassa virkeä arki lähtee siitä, että asukkaat ovat mukana päivittäisissä askareissa. Aamupalalla ollaan yhdessä. Osa auttaa pöydän kattamisessa, osa katsoo, kun hoitajat touhuavat. 

“Jokaista kannustetaan mukaan oman jaksamisensa mukaan. Ne asiakkaat, jotka eivät pysty aktiivisesti osallistumaan, ovat kuitenkin mukana katsomassa, kuuntelemassa ja havainnoimassa hekin.”

Lisäksi jokaiseen päivään kuuluu välivuorolaisen järjestämä ohjelmatuokio. Sen järjestämiseen ei Teijuntuvassa ole tarkkaan määriteltyä aikataulua tai ohjetta. Jokainen saa itse suunnitella ohjelman kiinnostuksen kohteidensa, osaamisensa tai persoonansa mukaan.

“Keväällä ja kesällä ollaan enemmän ulkona. Asukkaat voivat viettää aikaa hoitajien kanssa pihan isolla terassilla. Meillä käy myös vapaaehtoisia ulkoiluttajia, jotka ovat iso apu. Jos asukkaat haluavat mennä ulos tai lenkille, se vaatii hieman suunnittelua. Työntekijöiden vastuulla on varustaa asukkaat ja suunnitella ulkoilu päivän muuhun ohjelmaan sopivaksi. Meillä on kesäisin töissä nuoria, joiden päätyötehtävä on ulkoiluttaminen”, Holm-Puisto sanoo

Jokakesäiset latotanssit elävöittävät hoivakodin arkea

Teijuntuvan asukkaiden mieltymykset selvitetään tarkasti joko kysymällä itse asukkaalta tai omaisilta. Jokaisen asukkaan kohdalla täytetään elämänkertalomake, jossa myös omaiset voivat kertoa, mistä oma vanhempi on pitänyt nuorempana.

“Erityisen mieluista harrastus- ja virkistystoimintaa asukkaillemme on yhteinen muisteleminen tai musiikin kuuntelu – eivätkä kaikki todellakaan toivo vanhaa tanssimusiikkia. Meillä soitetaan myös rokkia tai kamarimusiikkia. Välillä on myös elävää musiikkia, kun hoitaja soittaa kitaraa tai saamme kuoron esiintymään.”

Arkea elävöittävät myös silloin tällöin järjestettävät tapahtumat. Hoivakodin pihapiirissä on vanha suuli eli lato, jonne Teijuntuvan ja viereisten hoivakotien asukkaat kokoontuvat kerran kesässä tansseihin. Holm-Puisto muistuttaa, että tapahtumilla on tärkeä rooli arjen hyvinvoinnin tukemisessa. 

“Vaikka niitä järjestettäisiin vain pari vuodessa, niitä muistellaan pitkään. Viime kesänä paikalla oli kymmeniä asukkaita ja henkilökunta. Hoitajat tanssittivat asukkaita ja tapahtumassa oli jäätelö- ja mehutarjoilu. Asukkaille tehtiin kukkahattuja ja tansseja kutsuttiin Kukkahattutansseiksi.”

Harrastus- ja virkistystoiminta ei saa olla vapaaehtoisuuden varassa

Teijuntuvan asukkaiden virkistystoiminnalle on eduksi hoivakodin hyvä henkilöstömitoitus ja välivuorolainen. Haasteita voi asettaa se, jos hoitajia on sairastumisten vuoksi liian vähän tai sijaisia on paljon. Sijaisia ei aina ehditä perehdyttämään viriketoiminnan järjestämiseen.  Useimpina päivinä hoivakodin arkeen mahtuu rauhallisia hetkiä, jolloin muun raportoinnin ja kirjaamisen ohessa myös virkistystoimintaa ehtii suunnitella. 

“Henkilöstö on sisäistänyt, että virkistystoiminta on työtehtävä muiden joukossa samalla tavalla kuin suihkuttaminen tai ruokailussa auttaminen. Virkistystoiminta kannattaakin kirjata sisään jonkun vuorolaisen työnkuvaan, ettei sen järjestäminen jää vapaaehtoisuuden varaan”, Holm-Puisto muistuttaa.

Kulttuurihyvinvointia yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa

Harrastus- ja virkistystoiminnassa tehdään myös hyvää yhteistyötä eri yhteistyökumppanien kanssa. Esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvosto tukee toimintaa sponsoroimalla tapahtumia tai lahjoittamalla erilaisia viriketoiminnan tarvikkeita kuten luontokortteja tai muistelukortteja. 

“Valmistelimme tänne Lietoon ikäihmisten kulttuurihyvinvointisuunnitelman, jonka tavoitteena on kehittää ikäihmisten kulttuuripalveluja eri toimijoiden välillä. Se suosittelee, että ikäihmisille pitäisi tarjota 100 minuuttia arjen kulttuuria viikossa. Työryhmään kuului edustajia ikäihmisten palvelujen lisäksi esimerkiksi kirjastosta ja muista kulttuuripalveluista. Ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa tarvitaan eri hallintoalojen yhteistyötä.”

Holm-Puisto kertoo myös, ettei harrastus- ja virkistystoiminnan tarvitse aina olla niin ihmeellistä. Tärkeää on kuunnella työntekijöiden ideoita ja varmistaa, että saatavilla on kaikki tarvittavat välineet ja laitteet. 

“Virkeä arki rakentuu lopulta normaalissa kanssakäymisessä. Tärkeintä on asukkaiden tasavertainen kohtaaminen ja normaali jutteleminen, ilman hoitajan ja potilaan rooleja.”

Näin tuet virkeää arkea

Neuvoja palveluntuottajalle virkeän arjen tukemiseen hoivakodeissa:

  • Ota asukkaat mukaan päivittäisiin askareisiin, auttamaan tai ihan vaan havainnoimaan.
  • Kirjaa vastuu virkistystoiminnasta sisään hoitajan työnkuvaan.
  • Kutsu alueen kulttuuritoimijat yhteistyöhön. 

Lisätietoa

Hoivakodin hyvä arki – ikäihmisten palvelujen esihenkilöiden työpajan tuloksia

”Kotona olisi niin paljon tekemistä” – toiminnallinen ja merkityksellinen arki ei saa päättyä hoivakotiin muuttaessa

Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta

Yhteystiedot

Riitta Holm-Puisto
asumispalveluesimies
Teijuntupa
puh. 050 435 6533
sähköposti: riitta.holm-puisto@ varha.fi

Suvi Leppäaho
projektikoordinaattori
THL
puh. 029 524 7423
sähköposti: [email protected]

 

Ikääntyminen Ikääntyminen