THL:n kysely: Suurin osa suomalaisista nykyisen alkoholipolitiikan kannalla

Julkaisuajankohta 13.3.2023

Suomalaisista 53 prosenttia on nykyisen alkoholipolitiikan kannalla, selviää THL:n tammikuussa 2023 teettämästä mielipidekyselystä. Tiukempaa politiikkaa halusi yhdeksän prosenttia vastaajista. Väljempää alkoholipolitiikkaa kannatti 29 prosenttia suomalaisista.

”Osuus on sama kuin vuotta aiemmin. Viimeisen viiden vuoden aikana alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina pitävien osuus on vaihdellut 53 ja 57 prosentin välillä”, sanoo johtava asiantuntija Thomas Karlsson THL:stä.

Sukupuoli erottelee väestön mielipiteitä. Miehet ovat liberaalimpia, 39 prosenttia miehistä haluaisi väljempää alkoholipolitiikkaa – naisten vastaava osuus on 19 prosenttia. Sukupuolten välinen ero on jo pitempään ollut huomattava kaikkien alkoholipolitiikkaa koskeviin kysymyksiin annettujen vastausten kohdalla.

Suomalaisten alkoholipoliittisia mielipiteitä jakaa erityisesti se, mistä viinejä pitäisi saada ostaa. Vastaajista vajaa puolet (48 %) oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Osuus oli alhaisempi kuin vuotta aiemmin, jolloin se oli 54 prosenttia.

Jos viinien mukana ruokakaupoissa myytäisiin myös väkeviä alkoholijuomia, laskee viiniä kauppoihin haluavien osuus 25 prosenttiin. Vuonna 2022 tämä osuus oli 29 prosenttia.

Vastaajien selvä enemmistö (87 %) pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena.


THL tutkii väestön mielipiteitä alkoholirajoituksista ja alkoholijuomien vähittäismyyntijärjestelmästä vuosittaisten mielipidekyselyiden avulla. Tiedot on kerätty tammikuussa puhelinhaastatteluina väestörekisteristä satunnaisotannalla valituille 18–79-vuotiaille suomalaisille. Otoskoko on noin 1 000 henkeä ja se edustaa koko Suomen väestöä, Ahvenanmaa pois lukien. Alkoholipoliittisten mielipiteiden vuosittaista seurantaa on tehty vuodesta 1984 lähtien.

Lisätietoa

Alkoholipoliittiset mielipiteet tilastoraportti 2023

Alkoholipolitiikka

Thomas Karlsson
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7021
sähköposti: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - thlfi tilastotouutinen - thlfi