Alkoholipolitiikka

Alkoholipolitiikalla ehkäistään alkoholista aiheutuvia haittoja 

Alkoholilain tarkoituksena on vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja sen käyttäjille, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Suomessa on onnistuttu vähentämään alkoholin kokonaiskulutusta ja alkoholikuolleisuutta vuodesta 2008 alkaen. Nykyinen alkoholipolitiikka on siis osoittautunut toimivaksi ja se toteuttaa alkoholilain tavoitetta.

Alkoholin kokonaiskulutus ja -kuolleisuus infografiikkana. Alkoholin kokonaiskulutus ja -kuolleisuus kääntyivät laskuun vuonna 2008. Jos kuolleisuus olisi säilynyt vuoden 2008 tasolla, olisi kuolemia vuoteen 2022 mennessä ollut 6500 enemmän.

Alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen Suomessa nojaa kolmeen peruspilariin.  

Väestötason haittojen kannalta merkittävin pilari on kansallinen alkoholipolitiikka, jolla vaikutetaan hintoihin, saatavuuteen ja markkinointiin.  

Keskeinen keino tässä on alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmä, joka vähentää erityisesti alkoholin saatavuutta, mutta myös hintakilpailua ja markkinointia. Se on kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden mukaan vaikuttava ja kustannustehokas alkoholihaittojen vähentämisen keino.  

Toinen peruspilari on ehkäisevä päihdetyö, jota tekevät niin kunnat, hyvinvointialueet, järjestöt kuin poliisi ja valvovat viranomaisetkin. Tähän lukeutuvat esimerkiksi käytön varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tuen piiriin ohjaus, yhteisöpreventio, kuten alkoholilain toimeenpanoa paikallistasolla tukeva Pakka-toimintamalli sekä koulujen ja oppilaitosten ja työpaikkojen ehkäisevä päihdetyö.  

Kolmas peruspilari alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä on päihde- ja riippuvuuspalvelut sekä muu tuki, jota tarjotaan erityisesti sote-palveluissa sekä muissa yhteisöissä. Tämä on kuitenkin suorilta ja epäsuorilta kustannuksiltaan kallein tapa hoitaa alkoholista aiheutuvia haittoja, koska usein tässä vaiheessa ongelmat ovat monimutkaistuneet yksilötasolla niin vaikeiksi, että ne vaativat pitkäjänteistä ja monimuotoista tukea.

Tutkittua tietoa alkoholipolitiikasta

Tutustu THL:n julkaisemiin materiaaleihin kansallisesta alkoholipolitiikasta ja yksinoikeusjärjestelmästä. Tutustu myös kansainvälisen tutkimuksen mukaan toimivaksi todetuista alkoholipoliittisista menetelmistä.