THL:n kysely: ympärivuorokautista asumispalvelua voi joutua odottamaan lakisääteistä määräaikaa pidempään

Julkaisuajankohta 14.12.2022

Kolme neljästä kunnasta pystyi syyskuussa vastaamaan iäkkäiden kiireettömään ympärivuorokautisen asumis- ja laitospalvelujen tarpeeseen kolmen kuukauden lakisääteisessä määräajassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyn mukaan 16 prosenttia kunnista (24 kpl) kykeni järjestämään palvelun vielä tätä huomattavasti nopeammin, alle kuukaudessa kaikille tarvitsijoille. 

Neljäsosalla kunnista lakisääteinen määräaika palvelun järjestämisestä ylittyi osalla asiakkaista. Valtaosa näidenkin kuntien asiakkaista sai kuitenkin palvelun lakisääteisessä ajassa. Heikoin tilanne on Helsingin kaupungin alueella, jossa 34 prosenttia palvelua tarvitsevista joutui kiireettömässä tilanteessa odottamaan paikkaa lakisääteistä määräaikaa pidempään. 

Taulukko, jossa on kuvattu prosenttiosuuksina, missä ajassa asiakkaat ovat saaneet  ei-kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut. Samat asiat on kerrottu sivun tekstissä.

THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannan järjestäjäkyselyyn (9/2022) vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, kuinka suuri osa asiakkaista on saanut ei-kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut lakisääteisessä ajassa (3 kuukaudessa) ja kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidempään.

Puolet kunnista pystyi tarjoamaan kiireellisen paikan samana tai seuraavana päivänä

Puolet kyselyyn vastanneista kunnista/kuntayhtymistä (76 vastaajaa) arvioi, että kaikki kiireellisesti ympärivuorokautista asumis- tai laitospalvelua tarvitsevat asiakkaat saivat palvelun samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Reilu neljäsosa kunnista (42 kpl) ilmoitti, että kaikki kiireellisen palvelun asiakkaat saivat palvelun viikon sisällä. Näissäkin kunnissa valtaosa asiakkaista sai palvelun samana tai seuraavana päivänä. Reilu viidesosa (34 vastaajaa) raportoi, että syyskuussa 2022 heillä oli kiireellisen avun tarpeen asiakkaita, jotka joutuivat odottamaan palvelua yli viikon. 

Erityisen heikko tilanne oli Itä-Uudenmaalla, jossa peräti 71 prosenttia kiireellistä palvelua tarvitsevista joutui odottamaan pidempään kuin kaksi päivää. Etelä-Pohjanmaalla 59 prosenttia ja Pirkanmaalla 42 prosenttia kiireellistä ympärivuorokautista asumispaikkaa tarvitsevista ei saanut palvelua samana tai seuraavana päivänä.  

Taulukko, jossa on prosenttimäärinä kuvattu, missä ajassa asiakkaat ovat saaneet kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut. Samat asiat on kerrottu sivun tekstissä.

THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannan järjestäjäkyselyyn (9/2022) vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, kuinka suuri osa asiakkaista on saanut kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut lakisääteisessä ajassa (samana tai seuraavana päivänä) ja kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidempään (viikko tai yli viikko).

Lisätietoa

Yhteystiedot

Sari Kauppinen
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 8375
sähköposti: [email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi