THL:n päätös terveydenhuollon hoitoilmoitustietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta on nähtävillä yleistiedoksiantona

Julkaisuajankohta 12.6.2024 15.26
Uutinen

THL tekee heinäkuun alussa tiedonantajia velvoittavan päätöksen hoitoilmoitusrekisterikokonaisuuteen (Avohilmo ja terveys-Hilmo) kerättävistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiedoista.

Tiedonantovelvollisuus koskee sekä terveydenhuoltoa järjestäviä viranomaisia että yksityisesti lääkäripalveluja järjestäviä ja tuottavia palvelunantajia.

Päätöksellä selkeytetään THL:lle tietoja toimittavien palveluntuottajien velvollisuuksia.

Terveydenhuoltoa järjestävät viranomaiset lähettävät tietonsa hoitoilmoitusrekisteriin (Hilmo) kuten tähänkin asti. Tulevan hallintopäätöksen mukaisesti myös yksityisesti lääkäripalveluja järjestävät ja tuottavat palvelunantajat lähettävät jatkossa tiedot Hilmoon. 

3.7.2024 voimaan astuvaan hallintopäätökseen  voi tutustua THL:n verkkosivuilla. 
Tutustu Hilmoa koskevaan yleistiedoksiantoon

Materiaalit

Lisätietoa

Jutta Järvelin
ylilääkäri
puh. 029 524 7254
[email protected]

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla