THL:n rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki käynnistänyt toimintansa

Julkaisuajankohta 14.10.2021

THL:n koordinoiman aluetukihankkeen tavoitteena on tukea rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden ja laadun kehittämistä kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla vuosina 2021–2023. Hanke koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmalliseen rahapelaamiseen liittyvien hoito- ja tukipalvelujen kehittämisen tukea niin, että palvelut tulevaisuudessa vastaavat entistä paremmin kansalaisten tarpeita.

THL on aloittanut yhteistyön kolmen toimijan kanssa alueellisen tuen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Etelässä palvelun toteuttaa sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Väli- Suomessa Sovatek-säätiö ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kullakin alueella aluetukihankkeen tehtävässä toimii yksi aluetyöntekijä.

Aluetukihankkeen toiminnan tavoitteena on: 

  • parantaa rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuutta ja saavutettavuutta maakunnissa yhteistyössä maakuntien/kuntien/hyvinvointialueiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa järjestämällä kehittämistyöpajoja ja työkokouksia palveluista vastaaville toimijoille 
  • vahvistaa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen ammattilaisten osaamista rahapeliongelman tunnistamisessa, hoidossa ja tuessa järjestämällä mm. koulutuksia
  • edistää alueellista tiedontuotantoa ja tilanneseurantaa tilastointia ja palvelujen arviointia kehittämällä
  • varmistaa rahapeliongelman ehkäisyn ja hoidon integraatio alueellisiin sote-rakenteisiin 

Aluetukihanke tukee sote-ammattilaisten työtä

Rahapeliongelman hoito on ollut Suomessa kuntien vastuulla ja vuoden 2023 alussa vastuu siirtyy hyvinvointialueille. THL:n vuonna 2020 toteuttaman kyselyn mukaan palvelujen saatavuuden, tarjolla olevien palvelujen sekä hoidon laadussa koettiin olevan eroja. Kyselyn mukaan keskeisimpinä rahapeliongelman hoidon kehittämistarpeina nähtiin työntekijöiden osaamisen vahvistaminen ja hoidon saavutettavuuden parantaminen. 

Hoidon lisäksi rahapeliongelmaan tarvitaan usein myös muuta apua ja tukea. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja matalan kynnyksen toimijat ovat avainasemassa rahapeliongelman ehkäisyssä ja tuen järjestämisessä. Rahapeliongelman vuoksi yhä edelleen hakeudutaan hoitoon vasta sitten, kun tilanne on jo kärjistynyt. 

”Rahapeliongelman tunnistamisen jälkeen tulisi pystyä järjestämään asianmukainen tuki ja hoito. Asiakkaan on hyvä tietää, että apua rahapeliongelmaan on saatavilla ja koulutettuja ammattilaisia tulee löytymään mahdollisimman monesta maakunnasta. Tähän tarpeeseen THL:n rahapeliongelman kehittämisen alueellisella tuella tullaan vastaamaan” kertoo THL:n kehittämispäällikkö Matti Määttänen, joka koordinoi tänä vuonna käynnistynyttä aluetukihanketta. 

Lisätietoja

Matti Määttänen
kehittämispäällikkö
THL
p. 029 524 8075
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelaaminen - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet