THL:n selvitys: Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole noussut vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa

Julkaisuajankohta 6.9.2021

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömäärä on kasvanut hieman, mutta kasvu on kohdentunut hoitotyötä avustavaan henkilöstöön. Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole vanhuspalveluissa toistaiseksi noussut. Asia käy ilmi THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannasta.

”Yksikköihin palkataan edelleen pääasiassa avustavaa työvoimaa. Tämä auttaa olemassa olevan hoitohenkilöstön työn kohdentamisessa tehokkaasti asiakastyöhön, mutta henkilöstömitoituksen lopulliseen tavoitteeseen 0,7 ei tällä keinolla ole mahdollista päästä”, THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa sanoo. 

Joka kymmenes ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä ei yltänyt lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen toukokuussa.

Seurannan tiedot kerättiin kolmen viikon aikana toukokuussa 2021. Edellinen vastaava seuranta tehtiin marraskuussa 2020. Valvontaviranomaiset käyttävät seurantatietoja vanhuspalvelulain toteutumisen valvonnassa.

Taustalla rekrytointiongelmat

Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole noussut vanhuspalveluissa lakiuudistuksen jälkeen, vaikka lisähoitajien palkkaamiseen on annettu tarvittava rahoitus.  

Taustalla ovat usein rekrytointiongelmat. Marraskuussa neljäsosa vastaajista ilmoitti toimivansa vajaalla henkilöstöllä, jos ammattilaisia ei saada palkattua. 

”Oletettavasti rekrytointitilanne ei ole marraskuusta helpottunut. Koronaepidemia on vaikeuttanut henkilöstön saatavuutta vanhuspalveluihin edelleen,” sanoo THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo.

”Tilanne on huolestuttava, koska jatkuessaan rekrytointiongelmat saattavat pakottaa yksiköt laskemaan asiakasmääriään, jotta lakisääteinen mitoitus saavutetaan. Tarvitaan nopeita toimia henkilöstön saatavuuden parantamiseksi,” Kehusmaa jatkaa. 

Seuraavan kerran mitoitus nousee 1.1.2022. 

Henkilöstömitoitus nousee uuden vanhuspalvelulain mukaan asteittain.


Vanhuspalvelulain uudistus tuli voimaan 1.10.2020. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus nousee lain mukaan asteittain. 1.4.2023 henkilöstömitoitus on 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Joka kymmenes yksikkö alitti henkilöstöminimin – katso oman kuntasi tilanne

Mitoituksen alittaneiden yksiköiden määrä lisääntyi neljä prosenttiyksikköä marraskuusta. 

THL:n Toteutunut henkilöstömitoitus -tietokannassa voi tarkastella minkä tahansa toimintayksikön mitoituksen kehittymistä. Tietokannassa on julkaistu tiedot marraskuun 2020 ja toukokuun 2021 seurannasta.

Lisätietoa

Vanhuspalvelujen tila -seurannan tulokset

Tutkimuksesta tiiviisti: Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei vielä ole noussut vanhuspalveluissa (pdf 300 kt)

Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen asiakkaat ja henkilöstö (SlideShare)

Toteutunut henkilöstömitoitus -tietokuutio 

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7914
[email protected]

Hanna Alastalo
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 8609
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla pääuutinen - thlfi tiedonhallinta - thlfi tutkimusuutinen - thlfi