THL:n tilastoraportti: Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanotoilla toteutuu huonosti

Julkaisuajankohta 28.4.2023

Asiakkaiden hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanotto- ja etäasiointikäynneillä toteutuu huonosti, vaikka jatkuvuus hyödyttäisi terveysasemilla hoitoa saavia.

THL:n tuoreen tilastoraportin mukaan vuoden 2022 hoidon jatkuvuuden indeksikeskiarvo oli lääkärikäynneillä matala ja hoitajakäynneillä erittäin matala. Mittarina tilastossa käytetään Continuity of Care -indeksiä, joka vaihtelee 0–1 välillä; luku 1 tarkoittaa täydellistä hoidon jatkuvuutta.

Aiempien vuosien tapaan hoidon jatkuvuus erityisesti lääkärikäynneillä jatkoi tasaista heikentymistään. Tämä tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanoton asiakas tapaa siis entistä useammin eri henkilön kuin aiemmilla käynneillään. 

Vuoden 2022 tulosten luotettavuutta heikentävät kuitenkin Helsingin ja Vantaa-Keravan hyvinvointialuetta koskevat merkittävät tietopuutokset, jotka vaikuttavat koko maan tietojen kattavuuteen.

Hyvinvointialueiden välillä suuria eroja hoidon jatkuvuudessa

Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja sekä lääkärikäyntien että hoitajakäyntien jatkuvuudessa. Lääkärikäyntien jatkuvuudessa alueelliset keskiarvot vaihtelivat 0,37–0,15 välillä ja hoitajakäynneillä 0,28–0,06 välillä. 

Monilla alueilla, joilla lääkärikäyntien jatkuvuus toteutuu huonosti, hoitajakäyntien jatkuvuus toteutuu keskimääräistä selvästi paremmin – ja päinvastoin. 

”Tulokset saattavat heijastella sitä, miten alueilla on pyritty sopeutumaan henkilöstövajeeseen. Monilla alueilla, joilla lääkäreistä on suuri pula ja vaihtuvuus suurta, on jatkuvuutta tavoiteltu varmistamalla pysyvämpi hoitosuhde hoitajaan kuin lääkäriin”, pohtii tilastosta vastaava THL:n erityisasiantuntija Tuuli Suomela.

Jatkuvuus on tutkitusti tärkeää etenkin ikääntyneiden sekä pitkäaikais- ja monisairaiden hoidossa. Tästä huolimatta jatkuvuus toteutui monisairailla ja 65 vuotta täyttäneillä vain hieman paremmin verrattuna kaikkiin vastaanotolla käyneisiin. 

”Tulos antaa viitteitä siitä, ettei jatkuvuutta ole pystytty turvaamaan sitä erityisesti tarvitsevien asiakasryhmien kohdalla”, Suomela toteaa.

Lisätiedot

Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa 2022. Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa jatkaa heikentymistään – lääkäri- ja hoitajavastaanoton asiakas tapaa entistä useammin eri henkilön. Tilastoraportti 16/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023.

Tuuli Suomela
erityisasiantuntija, THL
puh. 029 524 7349
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen news pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi