THL:n turvallisuusseuranta: Kuolleisuus on ensimmäisen koronarokotuksen jälkeen matalampaa rokotuksen saaneilla kuin rokottamattomilla

Julkaisuajankohta 27.8.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän seurantatutkimuksen mukaan koronarokotettujen kuolleisuus on kolmena rokotuksen jälkeisenä viikkona selvästi matalampaa kuin niiden ihmisten kuolleisuus, jotka eivät ole lainkaan saaneet rokotusta. THL seuraa rokotettujen kuolleisuutta rokotuksen jälkeen jatkuvana osana koronarokotusten normaalia turvallisuusseurantaa.

THL selvitti rokotettujen kuolleisuutta kolme viikkoa ensimmäisen rokoteannoksen saamisen jälkeen ja vertasi sitä rokottamattomien kuolleisuuteen. 

Kuolleisuus tarkoittaa tietyllä aikavälillä kuolleiden ihmisten osuutta seuratusta joukosta.

Rokotettujen kuolleisuus matalampaa kaikissa ikäryhmissä, selittäviä tekijöitä voi olla monia

Seurannassa todettiin 14.8.2021 mennessä kaikkiaan 1676 kuolemaa 3,9 miljoonan koronarokotetun joukossa kolmen viikon kuluessa ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta.

Kuolemia oli rokotetuilla kaikissa ikäryhmissä selvästi vähemmän kuin rokottamattomilla. Analyysissa huomioitiin tutkittujen taustatekijät: ikä, sukupuoli, terveydenhuoltokäyntien lukumäärä, mahdollinen laitoshoito ja seurantakuukausi.

”Kun verrataan taustatekijöiltään samankaltaisia ja samankokoisia ryhmiä siten, että rokottamattomien ryhmässä tapahtuisi tietyllä aikavälillä keskimäärin 100 kuolemaa, vastaavassa rokotettujen ryhmässä menehtyisi keskimäärin 43 henkilöä. Taustatekijät huomioiden rokotettujen kuoleman riski oli kolmen viikon aikana rokotuksen jälkeen kaikilla ikäryhmillä siis alle puolet rokottamattomien riskistä”, THL:n erikoistutkija Petteri Hovi kertoo. 

Moni tekijä voi selittää rokotettujen matalaa kuolleisuutta heti rokotuksen jälkeen.

”On mahdollista, että hyväkuntoiset ja terveet ihmiset ottavat rokotteita aktiivisemmin kuin muut. Rokotuksia ei myöskään yleensä anneta saattohoidossa oleville, jotka elävät elämänsä viimeisiä viikkoja tai kuukausia”, Hovi huomauttaa.

Tilastokeskus julkaisee tiedon vuoden 2021 aikana menehtyneiden kuolinsyistä vuoden 2022 aikana, jolloin kuolinsyitä eritteleviä analyyseja on mahdollista tehdä. Suomessa menehtyy vuosittain noin 55 000 ihmistä, mikä tarkoittaa noin 150:tä kuolemaa joka päivä. Rokotuksen jälkeen tapahtunut kuolema ei tarkoita, että rokotuksella ja kuolemalla olisi syy-yhteys.

THL seuraa koronarokotusten turvallisuutta jatkuvasti tarkastelemalla terveydenhuollon rekistereistä saatavaa tietoa. Seurannassa on tällä hetkellä mukana tiedot kaikkiaan 5,6 miljoonasta Suomessa asuvasta henkilöstä.

Lisätietoja:

Petteri Hovi
THL
erikoistutkija
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto korona - thlfi koronavirus - thlfi press-release rokotukset - thlfi