THL:n tutkimus: Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan asiakasmäärät ovat pysyneet samana vuoden takaisesta

Julkaisuajankohta 12.8.2022

Tuoreiden ennakkotietojen mukaan vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa oli toukokuussa keskimäärin 51 000 asiakasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurannan perusteella ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät eivät ole laskeneet toukokuun 2021 määrästä.

Tiedot käyvät ilmi vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurannasta.

”Seurannassa havaittiin vain yhden prosentin lasku keskimääräisissä asiakasmäärissä. Tämä menee seurannan virhemarginaalin ja normaalin asiakaskunnan vaihtelun sisään,” kertoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Asiakasmäärien lasku ei myöskään kohdennu yksityiselle tai julkiselle palveluntuottajalle erikseen tarkasteltuna.

Lisäystä henkilöstössä on tapahtunut – rekrytointitilanteen odotetaan kuitenkin vaikeutuvan

Henkilöstömitoituksen seurannan perusteella lisäystä henkilöstössä on tapahtunut. Tämänhetkisen arvion mukaan tarvitaan 3 500 henkilön työpanos lisää, jotta vanhuspalveluissa kyetään saavuttamaan vanhuspalvelulain edellyttämä mitoitus 0,7 hoitajaa asiakasta kohti huhtikuussa 2023. Marraskuussa 2021 tehdyn arvion mukaan työpanosta olisi tarvittu 5 200 henkilön verran lisää.

”Huomioitavaa on kuitenkin, että henkilöstön rekrytointi varmasti vaikeutuu, kun entistä useammat yksiköt joutuvat palkkaamaan lisää työntekijöitä mitoitusvaatimuksen noustessa,” Sari Kehusmaa arvioi.

Nyt julkaistuja ennakkotietoja täydennetään vielä ja kaikki henkilömitoituksen seurantatiedot julkaistaan syyskuussa.

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
Johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7914
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi