THL on antanut linjaukset koronarokotteiden annosväleistä ja mRNA- ja adenovirusvektorirokotteiden käytöstä eri ikäryhmillä 

Julkaisuajankohta 18.5.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut linjauksen eri koronarokotteiden käytöstä. Linjaukset koskevat mRNA- ja adenovirusvektorirokotteiden kohdentamista eri ikäryhmille sekä annosväliä ensimmäisen ja toisen rokotuskerran välillä. 

65 vuotta täyttäneelle voidaan antaa poikkeustapauksessa kahta eri tyyppistä rokotevalmistetta 

Vastedes myös 65 vuotta täyttäneet voivat saada toisella rokotuskerralla mRNA-rokotetta, vaikka rokotussarja olisi aloitettu AstraZenecan adenovirusvektorirokotteella.

”Suosituksemme on edelleen, että 65 vuotta täyttäneet jatkavat rokotussarjaansa aiemmin saamallaan koronarokotteella, jos valmisteen käytölle ei ole ilmennyt lääketieteellistä estettä. Jos AstraZenecan rokotetta saanut henkilö kuitenkin kieltäytyy ottamasta toista AstraZenecan rokoteannosta, hän voi halutessaan saada mRNA-rokotteen nyt, kun riskiryhmiin kuuluvat on pääosin rokotettu ja mRNA-rokotteita on paremmin saatavilla”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander.

”Toisen rokoteannoksen ottaminen on hyvin tärkeää, jotta rokotteen antama suoja olisi mahdollisimman vahva ja pitkäkestoinen.”

AstraZenecan rokotteen on saanut Suomessa tähän mennessä lähes 356 000 ihmistä. Adenovirusvektorirokotteisiin on liitetty mahdollinen hyvin harvinainen veren hyytymishäiriö, jota on havaittu eniten alle 65-vuotiailla.

Alle 65-vuotiaille vain mRNA-rokotteita

Jo nyt kaikilla on mahdollisuus aloittaa rokotussarjansa mRNA-rokotteella eli Modernan tai Biontech-Pfizerin rokotteella. 

Alle 65-vuotiaille annetaan myös jatkossa vain mRNA-rokotteita eli Modernan ja Biontech-Pfizerin rokotteita. mRNA-rokotetta annetaan myös siinä tapauksessa, että alle 65-vuotiaan rokotussarja on aiemmin ehditty aloittaa AstraZenecan rokotteella.

”Odotamme kesäkuun alkupuolella tutkimustuloksia eri rokotevalmisteiden antamisesta samalle rokotettavalle. Tiedämme, että eri koronarokotteiden peräkkäinen käyttö voi aiheuttaa rokotettavalle jonkin verran enemmän muutamassa päivässä ohi meneviä haittoja, kuten kuumetta, lihassärkyä ja väsymystä. Jo saadut tutkimustulokset, kokemus ja aiempi tieto immunologiasta eivät kuitenkaan anna aihetta huoliin rokotteiden kokonaisturvallisuudesta tai tehosta. Siksi eri rokotevalmisteita on mahdollista antaa samalle rokotettavalle jo nyt”, toteaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Alle 65-vuotias ei voi saada adenovirusvektorirokotetta siinäkään tapauksessa, että hän haluaisi saada AstraZenecan rokotteen.

”Näin on linjattu siksi, että adenovirusvektorirokotteen antaminen alle 65-vuotiaille ei ole Suomen nykyisessä epidemiatilanteessa lääketieteellisesti perusteltua. Heillä AstraZenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteeseen liittyvän hyvin harvinaisen hyytymishäiriön riski on suurempi kuin tätä vanhemmilla”, Nohynek toteaa.

Rokotteita on Suomessa käytettävä lääketieteellisten käyttöaiheiden ja vakiintuneen hoitokäytännön mukaisesti, jotta kaikki rokotetut ovat vakuutusturvan piirissä.

Annosväleihin joustoa rokotteet tulisi ottaa omassa kotikunnassa

mRNA-rokotteiden annosväli pysyy edelleen 12 viikossa. Annosväliä voidaan lyhentää ainoastaan lääketieteellisistä syistä esimerkiksi ennen syöpähoidon aloittamista tai yksilöllisistä, hyvin perustelluista syistä. Pitkällä annosvälillä pystytään vahvistamaan rokotuksen suojatehoa ja tarjoamaan ensimmäisen rokoteannoksen antamaa suojaa mahdollisimman monelle. 

AstraZenecan rokotteen annosväli on vastedes 812 viikkoa. Annosväliä voidaan lyhentää 12 viikosta, sillä se ei enää tässä vaiheessa hidasta koronarokotusten etenemistä. mRNA-rokotteiden annosvälin lyhentämistä harkitaan uudelleen, kun kaikki halukkaat 16 vuotta täyttäneet ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

THL suosittelee, että jokainen ottaisi sekä ensimmäisen että toisen rokoteannoksen omassa kotikunnassaan. Jos rokotukseen ei pääse ajallaan omassa kotikunnassa, rokotusaikaa voidaan siirtää ja ensimmäisen ja toisen rokotuksen annosväliä pidentää yli 12 viikkoon. 

”Rokotuksen voi saada muualta kuin omasta kotikunnasta vain siinä hyvin poikkeuksellisessa tapauksessa, että oleskelu toisen kunnan alueella on pitkäaikaista, rokotuksen hakeminen omasta kotikunnasta on hyvin vaikeaa ja rokotus on mahdollista toteuttaa toisessa kunnassa. Rokotteita jaetaan kuntiin ihmisten kotikunnan perusteella ja siksi esimerkiksi mökkipaikkakunnilla ei ole mahdollisuutta rokottaa monia ulkopaikkakuntalaisia”, Kajander muistuttaa.

Johnson & Johnsonin rokotetta ei toistaiseksi oteta käyttöön Suomessa

Myös EU:ssa myyntiluvan saanut Johnson & Johnsonin koronarokote on AstraZenecan rokotteen tapaan adenovirusvektorirokote. Sitä ei toistaiseksi oteta Suomen rokotusohjelmaan.

”Suomen nykyisessä epidemiatilanteessa Johnson & Johnsonin rokotteelle ei ole meillä tarvetta, sillä sitä annettaisiin AstraZenecan rokotteen tapaan vain 65 vuotta täyttäneille. Valtaosa tähän ikäryhmään kuuluvista on jo saanut rokotuksen. Rokotevalikoimaa katsotaan kuitenkin uudelleen, jos epidemiatilanne alkaa Suomessa vaikeutua”, Nohynek toteaa.

Lisätietoja:

Emma Kajander
THL
asiantuntijalääkäri
[email protected]

Hanna Nohynek
THL
ylilääkäri
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi rokotukset - thlfi