THL on julkaissut arviointitaulukon, joka kuvaa eri tilaisuuksien koronariskiä

Julkaisuajankohta 6.9.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut riskipotentiaalin arviointitaulukon, jota alueellisten viranomaisten on mahdollista käyttää tukena arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää koronaviruksen tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia. Taulukossa on pyritty arvioimaan tartuntojen todennäköisyyttä ja taudin leviämisen riskiä erilaisissa tilanteissa, joissa ihmisiä kokoontuu ja joukkoon sattuu tartuttavassa vaiheessa oleva henkilö. Arviointitaulukko on julkaistu THL:n verkkosivuilla.

Tartuntariskin ja leviämispotentiaalin astetta on arvioitu joukkoaltistumisia vastaavissa tilanteissa tähän asti kertyneen tiedon valossa. Taulukossa on esimerkkejä erilaisista altistumistilanteista. Taulukko ei pyri olemaan kaiken kattava, vaan suuntaa antava. Sen tarkoitus on auttaa tartuntatautien torjunnasta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa tunnistamaan erityisen riskialttiit ja toisaalta vähäriskiset tilanteet ja ympäristöt.

Taulukossa ei ole mahdollista huomioida kohderyhmän haavoittuvuutta tai muita tilannekohtaisesti arvioitavia tekijöitä, joten jokainen tilanne vaatii yksilöllisen arvion.  Esimerkiksi silloin kun arvioidaan tilanteita, joissa altistuneet olisivat erityiseen riskiryhmään kuuluvia, myös tämä riskiä lisäävä seikka on huomioitava. Toisaalta tilaisuuksissa, joissa osallistujat ovat kahdesti rokotettuja, riski on pienempi. 
 
Riskipotentiaalin arviointitaulukko THL:n verkkosivuilla

Lisätietoja

Emmi Sarvikivi
ylilääkäri
THL
[email protected]
 
Otto Helve
yksikönpäällikkö
THL
[email protected]
 


 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto korona - thlfi koronavirus - thlfi