THL on julkaissut ensimmäiset tiukentuneen hoitotakuun mukaiset hoitoonpääsytiedot syyskuulta

Julkaisuajankohta 17.10.2023

Perusterveydenhuollon kiireetöntä hoitoonpääsyä koskeva lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Muutos tiukensi hoitoonpääsyn enimmäisaikoja siten, että syyskuun alusta alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta tai kolme kuukautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta.

Kolmen kuukauden enimmäisaika ei ole vaihtoehtoinen 14 vuorokauden hoitoonpääsylle, vaan koskee tiettyjä, erikseen määriteltyjä hoitotapahtumia. Tällainen on esimerkiksi kuntoutuksen ensimmäinen hoitotapahtuma, jos hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa ei ole.

THL julkaisee nyt perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn uudet tietokantaraportit, jotka on päivitetty vastaamaan lainsäädännön mukaisia hoitoonpääsyn enimmäisaikoja. Tiukentuneiden enimmäisaikojen lisäksi uusina asioina raportoidaan lainsäädännön määrittelemien jatkokäyntien tietoja eli hoitoonpääsyä lääkärin, hammaslääkärin ja erikoishammaslääkärin jatkohoitoon. 

Ensimmäiset uuden lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot raportoidaan syyskuun 2023 tiedoista. 
Uudet tiedot julkaistaan kuukausittain. Joulukuussa julkaistaan tilastoraportti syksyn 2023 tilanteesta. 

Uusia raportteja hoitoonpääsyn enimmäisajoista

THL julkaisee perusterveydenhuollon avohoidon sekä perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon raportit terveydenhuoltolain mukaisista enimmäisajoista. Raportoinnissa ovat mukana hyvinvointialueet, YTHS, vankiterveydenhuolto ja Maahanmuuttovirasto sekä näiden toimijoiden esimerkiksi yksityisiltä palveluiden tarjoajilta ostamat palvelut.

Perusterveydenhuollon avohoito

  • Hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon 14 vuorokauden kuluessa.
  • Perusterveydenhuollon lääkärin jatkohoito seitsemän vuorokauden kuluessa.
  • Hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon kolmen kuukauden kuluessa.

Perusterveydenhuollon suun terveydenhuolto

  • Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa neljän kuukauden kuluessa (1.11.2024 alkaen kolmen kuukauden kuluessa).
  • Hammaslääkärin jatkohoito neljän viikon kuluessa ensimmäisestä hoitoonpääsykäynnistä tai neljän kuukauden kuluessa (1.11.2024 alkaen kolmen kuukauden kuluessa) ensimmäisestä hoidon tarpeen arvioinnista
  • Hoitoonpääsy erikoishammaslääkärin hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.

Raportointi kattaa nyt entistä laajemmin perusterveydenhuollon toimintaa suun terveydenhuollon ja avosairaanhoidon lisäksi. Mukana on entistä kattavammin tietoja hoitoonpääsystä terveydenhuollon ammattihenkilöiden käynneille.  

Osassa raportteja tietoja voi tarkastella sekä vanhojen että uusien enimmäisaikojen mukaisesti eli joko ennen 1.9.2023 tai sen jälkeen tehtyjen hoidon tarpeen arviointien ja niitä seuranneiden käyntien toteumia. 

Tutustu raportteihin perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn verkkosivuilla 

Myös terveydenhuollon laaturaportteihin tullaan tekemään uuden lainsäädännön mukaisia päivityksiä vielä lokakuun aikana.  

Kaikkien alueiden tiedot eivät vielä ole mukana

Uuden lainsäädännön mukaisia tuloksia ei ole vielä otettu käyttöön kaikissa potilastietojärjestelmissä, joten kaikilta palveluntuottajilta ei vielä ole saatavissa uusien enimmäisaikojen mukaisia toteumatietoja. 

Syksyn ensimmäisiä tietoja tarkasteltaessa on siis huomioitava, että osalla palveluntuottajista tiedot ovat puutteellisia. Muidenkin kohdalla tietojen käytössä on huomioitava, että uuden lain mukaisia tietoja on kirjattu vasta vähän aikaa. 

THL julkaisee hoitoonpääsytiedot verkkosivuillaan alueiden käyttöön 

Palveluntuottajien verkkosivuillaan julkaisemien hoitoonpääsytietojen tulee perustua THL:n julkaisemiin raportteihin. Tätä varten verkkosivuilla on julkaistu hoitoonpääsytiedoista tiivisteraportteja, jotka avautuvat uusimman kuukauden mukaisesti. Näitä raportteja voi linkittää palveluntuottajien verkkosivuille.
Asiasta tarkemmin uutisessamme

Jos palveluntuottajat haluavat tuottaa hoitoonpääsytiedot verkkosivuilleen oman organisaationsa ilmeen mukaisesti esimerkiksi taulukkona, pyydetään olemaan yhteydessä Avohilmon sähköpostisosoitteeseen, josta tekninen tietojen siirron ohje toimitetaan.

Hoitoonpääsyn kirjaamisesta koulutusta vielä marraskuussa

Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoonpääsyn kirjaamisesta ja raportoinnista järjestetään koulutusta vielä 9.11.2023. 
Lue lisää koulutuksesta

Lisätietoa

Uudet raportit ja kirjaamisohjeet on julkaistu verkkosivuilla. Raporttien poimintaehdot löytyvät usein kysytyistä kysymyksistä.
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tiedot

avohilmo(at)thl.fi 


 

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tilastouutinen - thlfi