THL on päivittänyt koronavirusinfektioiden toimenpideohjetta

Julkaisuajankohta 10.2.2023

THL on päivittänyt terveydenhuollon toimenpideohjetta koronaviruksen aiheuttamille infektioille. Päivityksessä on pyritty huomioimaan epidemian torjunnassa tapahtuneet muutokset. 

Ohjeeseen on tarkennettu COVID-19-potilaan hoidossa käytettäviä suojainsuosituksia. Tavanomaisten varotoimien lisäksi noudatetaan pisaravarotoimia ja käytetään kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojalaseja tai visiiriä. Kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijasta voidaan riskinarvion perusteella käyttää FFP2/FFP3-hengityksensuojainta. Muita suojaimia käytetään toimenpiteissä, joissa on vaara eriteroiskeista tai jos potilas yskii, aivastelee tai ripuloi. 

Suojaimia koskevat tarkennukset on tehty myös pitkäaikaishoidon ja -hoivan sekä kotiin vietävien palvelujen COVID-19-ohjeisiin. 

Tartunnanjäljitykseen erillinen ohje

Toimenpideohjeesta on eriytetty erillinen tartunnanjäljitysohje, jota voidaan käyttää apuna silloin, kun tartunnanjäljitystä tehdään, esimerkiksi sote-toimintayksiköissä ja muissa laitoksissa epäiltyjen laitosepidemioiden yhteydessä. 

Toimenpideohjeessa annetaan edelleen suosituksia sairaalahoidossa COVID-19-tapaukselle altistuneiden potilaiden hoidossa käytettävistä varotoimista.

Testauskriteereihin ei muutoksia

COVID-19 testauskriteerit ovat pysyneet ennallaan. Testauksen kohderyhmiä ovat vakavaoireiset potilaat, riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, raskaana olevat ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Epidemiatilanteissa testausta voidaan tehdä tartuntaketjujen katkaisemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ja ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköissä. 

THL:n toimenpideohje on suositus, jota alueelliset ja paikalliset infektioalan asiantuntijat voivat käyttää apuna laatiessaan omia alueellisia ja paikallisia toimintaohjeitaan. 

Lisätiedot

Toimenpideohje SARS-CoV-2 koronavirustartuntojen torjumiseksi terveydenhuollossa (THL)

Tartunnanjäljitysohje SARS-CoV-2 infektioissa (THL)

Sohvi Kääriäinen 
ylilääkäri 
THL 
[email protected] 


 

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset