THL sai 1,5 miljoonan euron jatkorahoituksen eriarvoistumisen ja hyvinvointivaltion uudistamisen tutkimukseen

Julkaisuajankohta 14.2.2022

Suomen Akatemia on myöntänyt jatkorahoituksen THL:n ja Turun yliopiston yhteiselle INVEST-lippulaivahankkeelle. Hankkeessa pyritään erilaisten palveluiden ja tukien avulla tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään esimerkiksi eriarvoistumiseen liittyviä ongelmia. THL:n osuus rahoituksesta on 1,5 miljoonan euroa. 

INVEST-lippulaivahankkeen on tarkoitus luoda Suomeen hyvinvointimalli, joka on aiempaa tasa-arvoisempi, ennakoivampi sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi.

Hankkeen väliarvioinnin tehnyt kansainvälinen arviointipaneeli totesi, että vuonna 2019 käynnistynyt hanke on ollut tähän mennessä tuloksellinen ja sen tulevaisuuden suunnitelmat ovat lupaavia. Jatkorahoitus myönnettiin toiselle nelivuotiskaudelle vuosille 2023–2026.

THL tähtää tietovarantojen hyödyntämiseen ja tiedeneuvonnan kehittämiseen

Lippulaivahankkeen tutkimusalue kattaa sosiologian, sosiaalipolitiikan, psykologian, lastenpsykiatrian, tilastotieteen ja epidemiologian. THL on mukana kaikilla tutkimusalueilla, ja THL:n rooli INVESTissä on keskeinen tietovarantojen hyödyntämisen ja tiedeneuvonnan kehittämisessä.

THL tutkii hankkeessa eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden mekanismeja sekä palvelujen ja etuuksien vaikuttavuutta. Tutkimuksessa hyödynnetään THL:n, Tilastokeskuksen ja Kelan rekisteriaineistoja sekä THL:n väestökyselyjä. 

”Aineiston pohjalta on suunnitteilla useita tutkimuksia geenien ja ympäristön vaikutuksesta hyvinvointiin ja eriarvoistumiseen. Hankkeessa on jo aloitettu perustulokokeiluun liittyviä tutkimuksia, joissa selvitetään kokeilun vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä”, toteaa THL:n hankeosuudesta vastaava tutkimusprofessori Pasi Moisio.  

THL:n toinen uusi avaus on tiedeneuvonnan mallin kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa opetus- ja kurssimateriaalia tutkijoille siitä, kuinka toimia vaikuttavasti ja riippumattomasti tiedeneuvojana poliittisen päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa.

”THL on tutkimuslaitoksena massiivinen tiedeneuvonnan instituutio kansainvälisesti tarkasteltuna. Tätä ei aina oikein ymmärretä Suomessa. Meidän pitäisikin keskustella paljon enemmän siitä, mikä on tutkijan ja tutkimuksen rooli päätöksenteossa, ja mitä riippumattomuus merkitsee”, Moisio jatkaa.

THL tutkii lisäksi mikrosimulointimallien avulla, miten erilaiset etuuksiin ja palveluihin kohdistuvat politiikkatoimet vaikuttavat tulonjakoon ja köyhyyteen. 

Lisätietoja

Pasi Moisio
Tutkimusprofessori
THL
[email protected]

INVEST-hankkeesta Turun yliopiston verkkosivuilla
INVEST-hankkeesta THL:n verkkosivuilla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto eriarvoistuminen - thlfi eriarvoisuus - thlfi hyvinvointi - thlfi hyvinvointivaltio - thlfi tutkimusohjelma1eriarvoisuus - thlfi