THL selvitti suojainten käyttöön vaikuttavia tekijöitä koronapotilaiden hoidossa pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä 

Julkaisuajankohta 3.5.2024 10.12
Uutinen

Pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköiden ikääntyneet asukkaat kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Hoitohenkilökunnan ohjeistaminen ja kouluttaminen suojainten käytössä sekä sitoutuminen infektioidentorjuntakäytäntöjen noudattamiseen on edellytys asukkaiden ja työntekijöiden koronavirustartuntojen tehokkaalle torjunnalle.

Vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä vaikeuksia pitkäaikaishoidon toimintayksiköiden henkilökunnalla on ollut suojainten käytössä ja mitkä tekijät vaikuttavat hoitohenkilökunnan infektioidentorjuntaohjeistuksen toteuttamiseen koronapotilaiden hoidon yhteydessä.

Tutkimus sisälsi verkkokyselyn ja haastattelut, jotka molemmat perustuivat käyttäytymistä selittävään viitekehykseen (Theoretical Domains Framework; TDF). Verkkokyselyyn vastasi 592 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää 11 sairaanhoitopiirin alueelta ja haastatteluihin osallistui 22 hoitotyöntekijää.

Torjuntaohjeet lähes kaikilla, mutta monet tekijät vaikuttavat niiden toteutumiseen

Lähes kaikissa toimintayksiköissä (99 %) oli ohjeet koronavirustartuntojen torjuntaan. Koulutusta näihin ohjeisiin liittyen oli saanut 57 prosenttia vastaajista. Vastaajista 70 prosenttia oli kokenut hankalana koronapotilaan hoivan ja hoidon suojaimia käyttäen. Hankaluudet liittyivät erityisesti FFP2/3-hengityksensuojaimien käyttöön. 

Haastattelut osoittivat, että suojainten ohjeistuksen mukaiseen käyttöön vaikuttavat muun muassa erilaiset ulkoiset tekijät, kuten henkilöstön määrä, sekä negatiiviset tunteet, kuten stressi. 

Haastatteluissa tunnistettiin myös useita teemoja ja selviytymismekanismeja, jotka selittivät, kuinka nämä tekijät vaikuttivat suojainten käyttöön. Tunnistettuja teemoja ja selviytymismekanismeja olivat muun muassa käytäntöjen muuttaminen ja nojautuminen kollegojen solidaarisuuteen sekä muistutukset kriisitilanteesta, fyysiset oireet ja logistiset haasteet.

Ohjeiden mukaisten käytäntöjen parantaminen vaatii interventioita, joissa nämä tekijät huomioidaan. Lisäksi tulisi varmistaa, että kaikki saavat riittävän koulutuksen suojainten käyttöön. 

Lisätiedot

Suojainten käyttöön vaikuttavia tekijöitä koronapotilaiden hoidossa : Kysely- ja haastattelututkimus pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä Suomessa (THL)
 
Jaana-Marija Lehtinen
asiantuntija
THL
p. 029 524 8332
[email protected] 

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset korona - Infektiotaudit ja rokotukset koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset