THL:ssä alkoi mittava tutkimuskokonaisuus, jossa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteentoimivuutta hyvinvointialueilla

Julkaisuajankohta 7.10.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii, miten sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueet ja palvelut saadaan sovitettua sujuvasti yhteen tulevilla hyvinvointialueilla. Tavoitteena on taata, että alueiden palvelut muodostavat mahdollisimman toimivan kokonaisuuden, joka ottaa huomioon eri ihmisryhmät ja heidän tarpeensa.

THL toteuttaa Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio -tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat 14 hanketta vuosina 2022–2023 yhdessä muun muassa eri korkeakoulujen, Kelan, Kuntaliiton ja Työterveyslaitoksen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeita 1,85 miljoonalla eurolla.

Hankkeissa kehitetään esimerkiksi menetelmä, jonka avulla voidaan mitata palvelujen integraation eli yhteensovittamisen onnistumista. Tutkimuksissa selvitetään myös sitä, miten integraatio onnistuu paljon palveluita tarvitsevien kohdalla.

”Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat monimuotoisen rihmaston, jonka eri osasten väliset etäisyydet ja yhteydet vaihtelevat suuresti. Integraation tutkimisen ja kehittämisen perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut sujuvasti. Toimiva palvelukokonaisuus on myös yhteiskunnalle kustannustehokasta”, toteaa tutkimuskokonaisuutta koordinoiva tutkimusohjelmajohtaja Tuukka Tammi.

Miten palveluiden yhteensovittamisen onnistumista voidaan mitata?

Palveluiden integraatio on keskeinen osa sote-uudistusta. Integraation mittaamiseen ja itsearviointiin ei ole Suomessa kuitenkaan käytössä yhteisiä mittareita. 

Palveluintegraation mittaaminen -hankkeessa arvioidaan, miten esimerkiksi kansainvälistä Scirocco-mittaria voitaisiin soveltaa hyvinvointialueilla. Työkalua on käytetty Euroopassa integraation kypsyysmittarina. Tavoitteena on muokata mittari suomalaiseen palvelujärjestelmään sopivaksi. 

”Mittaria testataan hyvinvointialueilla ja kerätään kokemuksia sen soveltuvuudesta suomalaisessa kontekstissa. Jos saamme luotua toimivan mittarin, se auttaa hyvinvointialueita oman toimintansa kehittämisessä ja voi myöhemmin tuottaa vertailutietoa alueiden toiminnasta”, kertoo hanketta vetävä tutkimusprofessori Timo Sinervo

Erityisesti paljon palveluita tarvitsevat hyötyvät hyvin yhteen toimivista palveluista

Palveluiden yhteensovittaminen on erityisen tärkeää paljon ja monia erilaisia palveluja tarvitsevien ihmisten näkökulmasta. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa, miten tämä ihmisryhmä käyttää palveluita ja millaisia tarpeita heillä on. 

Tutkimuksen avulla saadaan selville, millaisia eroja eri alueiden välillä on paljon terveyspalveluita käyttävien ihmisten määrissä. Siinä selvitetään myös, miten hyvinvointialueet huomioivat paljon palveluita tarvitsevat ja heidän tarpeensa, ja miten palveluiden yhteensovittamista edistetään hyvinvointialueiden johtamisessa.

”Tutkimustieto auttaa hyvinvointialueita kehittämään palvelujärjestelmän strategista ohjausta ja johtamista. Uudessa sote-järjestelmässä palveluita tulee johtaa siilojen sijaan väestön tarpeista lähtevinä kokonaisuuksina”, painottaa tutkimuspäällikkö Liina-Kaisa Tynkkynen. Hän vastaa Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden palveluiden järjestäminen hyvinvointialueilla -hankkeesta.

Lisätietoja

Tuukka Tammi
THL
Tutkimusohjelmajohtaja
puh. 029 524 8717
[email protected]

Timo Sinervo
THL
Tutkimusprofessori
puh. 029 524 7231
[email protected]

Liina-Kaisa Tynkkynen
THL
Tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8517
[email protected]

Erja Mustonen
Sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija 
[email protected]

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla hyvinvointi - thlfi hyvinvointialueet - thlfi news sote-arviointi - thlfi sote-palvelut - thlfi sote-uudistus - thlfi tutkimusuutinen - thlfi