THL:ssä aloitti käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus – CUBE edistää kansanterveyttä ja tutkitun tiedon hyödyntämistä uusin keinoin

Julkaisuajankohta 25.3.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) on aloittanut käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus CUBE (Cultural, Behavioural and Media Insights Centre). Sen tavoitteena on kannustaa ihmisiä tekemään terveellisiä ja kestäviä valintoja ja edistää terveyttä lisäävää käyttäytymistä.

Lisäksi pyrkimyksenä on vahvistaa tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnassa.

”Keskustelu etenkin sosiaalisessa mediassa saattaa kärjistyä hyvin nopeasti ja voimakkaasti, ja puutteellista, harhaanjohtavaa ja jopa täysin väärää informaatiota on liikkeellä valtavasti. Edistämme THL:ssä luotettavan tutkitun tiedon käyttöä ja hyödyntämistä yhteiskunnassa, ja uusi osaamiskeskus on vahvistamassa tämän työn merkitystä”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Kestäviä valintoja ja vaikuttavia politiikkatoimia

CUBE tuottaa ja hyödyntää käyttäytymistä, viestintää ja vaikuttavia politiikkatoimia koskevaa tutkimustietoa.

Se antaa ihmisille välineitä arvioida omia valintojaan ja päättäjille tietoa, jonka pohjalta he voivat suunnitella mahdollisimman vaikuttavia toimia.

”Terveyteen myönteisesti tai kielteisesti vaikuttava käytös tai tapa liittyy vahvasti ihmisten käsityksiin, asenteisiin ja vuorovaikutukseen. Pelkkää faktatietoa tarjoamalla emme aina voi edistää esimerkiksi kestäviä ja terveyttä lisääviä toimintatapoja, vaan tarvitsemme laajaa ymmärrystä käyttäytymisen taustalla olevista seikoista”, sanoo keskuksen vetäjä, THL:n johtava asiantuntija Jonas Sivelä.

Tutkimustiedon avulla voidaan vaikuttaa vaikkapa rokotteisiin liittyviin käsityksiin. CUBE on mukana useammassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa pyritään vahvistamaan rokotusluottamusta.

”Suomessa esimerkiksi lasten rokotuskattavuus on valtakunnallisesti erittäin hyvä, monessa muussa Euroopan maassa tilanne on ihan toinen. Jakamalla tietoa hyvistä käytännöistä voimme auttaa muita maita ja samalla itse oppia uutta”, Sivelä sanoo.

CUBE hyödyntää monipuolisesti tutkimusmenetelmiä eri aloilta ja toimii tiiviissä yhteistyössä sekä suomalaisten että kansainvälisten kumppanien kanssa.

Osaamiskeskus toimii THL:n viestintä ja vaikuttaminen -yksikössä.

Lisätiedot:

Käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus (CUBE)

Esimerkkejä hankkeista ja toiminnoista, joissa CUBE on mukana:

Jonas Sivelä
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 7086

Marjo Loisa
viestintäjohtaja
THL
p. 029 524 7876

[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Elintavat ja ravitsemus Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto pääuutinen - thlfi rokotukset - thlfi