THL tutkii tänä vuonna syntyvien vauvojen ja heidän perheidensä hyvinvointia – tavoitteena lapsiperhepalveluiden parantaminen

Julkaisuajankohta 6.6.2024 7.00
Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii tänä vuonna vauvan saavien perheiden hyvinvointia ja kokemuksia perheille suunnatuista palveluista. Kutsuja kyselytutkimukseen lähetetään jopa 38 000:lle vauvaperheen vanhemmalle.

Kyselytutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, miten vauvaperheiden arkea voitaisiin tukea ja palveluja kehittää. Tavoitteena on edistää perheiden hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta parantamalla perheille suunnattuja palveluja. 

Tieto on erityisen arvokasta tilanteessa, jossa syntyvyys on kaikissa Pohjoismaissa laskussa ja kokonaishedelmällisyysluku Suomessa Pohjoismaiden matalin. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että esimerkiksi vanhempien jaksaminen ja aiemmat synnytyskokemukset vaikuttavat siihen, syntyykö perheeseen useampia lapsia.

”Olemme kiinnostuneita vauvojen vanhempien henkilökohtaisista näkemyksistä ja kokemuksista vanhemmuudesta, perhe-elämästä ja tuen tarpeista”, sanoo THL:n erikoistutkija Maaret Vuorenmaa

Vastaava vauvaperheiden hyvinvointitutkimus tehtiin vuonna 2020. Silloin valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä elämäänsä ja koki saavansa riittävästi tukea neuvolasta vanhemmuuteen. Uupumuksen oireet olivat kuitenkin huolestuttavan yleisiä. 

”On tärkeää selvittää, miltä tilanne näyttää nyt ja kuinka hyvin vanhemmat kokevat saavansa tukea lapsiperheille suunnatuista palveluista”, Vuorenmaa sanoo.

Ensimmäiset kutsut kyselytutkimukseen lähetetään kesäkuun 2024 alkupuolella, ja tutkimus jatkuu vuoden 2025 alkuun saakka.

Erityisesti isien vastauksia toivotaan lisää 

Vauvaperheiden hyvinvointitutkimus on osa THL:n FinLapset-tutkimuskokonaisuutta, jonka kyselytutkimuksia on aiemmin toteutettu vauvaperheiden lisäksi neljä- ja kuusivuotiaiden lasten perheissä.

Aiemmissa kyselyissä miesten vastausaktiivisuus on ollut selvästi naisia matalampi. Tutkijat toivovatkin, että mahdollisimman moni kutsun saanut vastaisi tutkimukseen. 

”Toivomme, että äitien lisäksi isätkin innostuvat vastaamaan, jotta tulokset kuvaavat luotettavasti ja kattavasti erilaisten perheiden hyvinvointia koko Suomessa”, Vuorenmaa sanoo.

Monissa perheissä kutsu tutkimukseen saapuu postitse molemmille vanhemmille. Vastauksen saaminen molemmilta vanhemmilta on tärkeää, koska kysymykset poikkeavat jonkin verran synnyttäneen vanhemman ja toisen vanhemman osalta.

Kyselyyn voi vastata verkossa seitsemällä eri kielellä

Tutkimukseen kutsutaan noin puolet vanhemmista, jotka ovat saaneet tai saavat vauvan vuoden 2024 aikana. Tiedot poimitaan väestötietojärjestelmästä. Kutsut tutkimukseen lähetetään postitse tämän vuoden kuluessa.

Tutkimukseen on mahdollista vastata suomen ja ruotsin lisäksi englannin, viron, venäjän, somalin sekä arabian kielellä. Kyselyvastausten ohella tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja toimeentuloon liittyviä kansallisia rekisteritietoja.

Tutkimuksen tietoturvasta huolehditaan huolellisesti. Yksittäistä vastaajaa tai lasta ei voi tunnistaa aineistosta tai tutkimuksen tuloksista.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan laadukkaita, kotimaisia vauvanvaatteita sekä lahjakortteja päivittäistavarakauppoihin. 

Vauvaperheiden hyvinvointitutkimuksella valmistaudutaan myös laajaan Huomisen Suomi -tiedonkeruuseen, joka tulee kattamaan tulevina vuosina kokonaisia ikäluokkia. 

Lisätiedot

Tutkimuksen esite: Vauvan vanhempi, mitä teille kuuluu?

FinLapset-kyselytutkimus (THL)

Vuoden 2020 vauvaperheiden hyvinvointitutkimuksen tulokset: Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista, kertoo THL:n kyselytutkimus – tyytyväisyys perhe-elämään on silti suurta

Huomisen Suomi (THL)

Maaret Vuorenmaa (FinLapset-tutkimus)
erikoistutkija 
THL
puh. 029 524 7008
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto tutkimusohjelma3hyte