Tietojärjestelmäkysely lähihoitajille alkaa 11.3.2024

Julkaisuajankohta 11.3.2024 8.00
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojärjestelmäkysely lähihoitajille alkaa 11.3.2024. Kyselyllä seurataan lähihoitajien kokemuksia tietojärjestelmien tuesta työlle.

Tänä vuonna kyselyssä tutkitaan aikaisempaa laajemmin digitaalisten palveluiden sovittamista yksikön työtapoihin ja työhön liittyvää kuormitusta. On tärkeä saada tietoa myös siitä, ovatko Kanta-palvelut jo käytössä lähihoitajien työssä. Lisäksi kyselyssä selvitetään lähihoitajien kokemuksia tietojärjestelmiin liittyvästä perehdytyksestä ja koulutustarpeista. 

Kysely toteutetaan yhteistyössä Superin, JHL:n ja Tehyn kanssa. Ammattijärjestöt lähettävät linkin kyselyyn jäsenilleen sähköpostitse 11. maaliskuuta.

Vastaamisaika päättyy 25.3.2024. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kysely on toteutettu kerran aikaisemmin vuonna 2022 lähihoitajille ja tuloksia on raportoitu eri seminaareissa ja julkaisuissa.   

”Kysely on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation seurantaa. On olennaista, että saamme tietoa lähihoitajien tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kokemuksista uusilla hyvinvointialueilla.”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko.

”Lähihoitajat toimivat myös asiakkaiden kotona ja tietojärjestelmien käytöstä mobiililaitteilla vaaditaan luotettavaa toimintaa myös näissä tilanteissa. Osa palveluista asiakkaan kotiin toteutetaan etäyhteyksin ja tästä on tärkeä saada tietoa käyttäjien kokemuksia. ”, Vehko toteaa.

Kyselyn ensimmäisiä tuloksia julkaistaan syksyllä 2024 THL:n seminaarissa ”Digi on liki - lähihoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä ja digitaalisista palveluista". Tutkimustuloksista viestitään aktiivisesti ammattilaisille, organisaatioille, palveluita kehittäville asiantuntijoille ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

Aiemman kyselyn tuloksia

Saranto, K., Ikonen, J., Koponen, S., Kyytsönen, M., Kinnunen, U.-M., & Vehko, T. (2023). Lähihoitajien kokemukset asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuesta työtehtäviin – poikkileikkaustutkimus. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 15(2), 174–198.

Vehko, T., Ikonen, J., Kyytsönen, M., Koponen, S., Kinnunen, U.-M., & Saranto, K. (2023). Tietojärjestelmät lähihoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin 2022. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 15(2), 199–218.

Lähihoitajat palvelevat asiakkaita, mutta palveleeko asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttö lähihoitajien työtä? THL Blogi 15.12.2023.

Yhteystiedot

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7321
sähköposti: [email protected]

Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen