Tietoturvasuunnittelun materiaalit ja mallipohja valmiina hyötykäyttöön

Julkaisuajankohta 17.6.2024 9.34
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturvasuunnitelman laatimisen tukimateriaalit on saatavana verkosta. Koulutusmateriaaleja kannattaa hyödyntää sote-organisaatioiden tietoturvasuunnitelman laatimisessa. Materiaalit sopivat myös yksityisten tai pienten sote-organisaatioiden käyttöön.

THL uusi tietoturvasuunnitelmaa koskevan määräyksen keväällä 2024. Koulutusmateriaalit avaavat tietoturvasuunnitelmaan sisällytettäviä selvityksiä ja vaatimuksia. Tietoturvasuunnitelman avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat toteuttavat yhdenmukaisia tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä. Tietoturvasuunnitelman laadintaan on tarjolla myös mallipohja.

Materiaaleissa on tietoa muun muassa

  • sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen kehittämisen ja jatkuvan toiminnan riskien hallinnasta
  • palvelunantajan asiakastietolain mukaisista velvollisuuksista 
  • palvelunantajan, apteekin, välittäjän ja Kelan velvollisuudesta laatia, katselmoida ja ylläpitää tietoturvasuunnitelmaa sekä seurata suunnitelman toteutumista 
  • vinkkejä ja linkkejä suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen 

Tietoturvakoulutuksen materiaalit (julkari.fi)

Määräys 3/2024: Määräys tietoturvasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja vaatimuksista 

Liite 1: Tietoturvasuunnitelman mallipohja (docx, 68 kt)

Lisätietoa:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta sostiedonhallinta