Toimintakykytietorakenteet toteutetaan FHIR-standardilla

Julkaisuajankohta 11.4.2024 10.50
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteiset toimintakykytietorakenteet toteutetaan FHIR-ratkaisuna. Tavoitteena on, että tietojen tallennus FHIR-muodossa Kanta-palveluihin on mahdollista vuonna 2025.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on määritelty kaksi saman sisältöistä tietorakennetta: merkintä toimintakyvystä ja toimintakykyarvio. Tietorakenteita käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa toimintakykytiedon kirjaamiseksi ja tietojen tallentamiseksi Kanta-palveluihin. Tietorakenteet on julkaistu Sosmeta- ja Termeta-palveluissa.

Tietorakenteiden toteutuksessa ja tallennuksessa otetaan käyttöön nykyaikaisempi FHIR-ratkaisu sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Sisällöllisesti ja teknisesti yhtenäinen toimintakykytieto on erilaisiin ratkaisuihin pohjautuvaa tietoa paremmin hyödynnettävissä. Sosiaali- ja terveydenhuollolle yhtenäiset tietosisällöt ja tekniset ratkaisut mahdollistavat resurssien hyödyntämisen tehokkaammin.

Termetassa ja Sosmetassa julkaistut tietorakenteet on tavoitteena pitää muuttumattomina. FHIR-toteutus pyritään tekemään niin, etteivät tietorakenteet muuttuisi.

Toimintakykytietorakenteiden käyttöönotoissa voi jäädä odottamaan FHIR-ratkaisua

FHIR-standardiin pohjautuva toteutus ja toimintakykytiedon tallentaminen Kantaan on tavoitteena vuoden 2025 aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ei tarvitse ottaa toimintakykytietorakenteita käyttöön ennen kuin FHIR-standardin mukainen ratkaisu on käyttöönotettavissa. Toimintakykytietorakenteet on kuitenkin mahdollista ottaa tietojärjestelmissä käyttöön, mutta huomioiden, että tietojen tallentamiseksi Kanta-palveluihin tarvitaan myöhemmin FHIR-toteutus. Tietojärjestelmätoimittajat voivat yhdessä asiakkaidensa kanssa arvioida, ovatko paikalliset toteutukset tässä vaiheessa mahdollisia tai tarpeen.

Sosiaalihuollossa tietojärjestelmiin jo tehtyjä toteutuksia voi hyödyntää

Sosiaalihuollon toimijat ovat toteutuksissa eri vaiheissa. Osaan asiakastietojärjestelmistä on jo toteutettu toimintakykytietorakenteet, osaan sitä ei ole vielä tehty. Sosiaalihuollossa on mahdollista edetä tietojärjestelmätoimittajien ja organisaatioiden parhaaksi katsomalla tavalla. Etenemisvaihtoehdot ovat:

  1. Jos toimintakykyrakenteita ei ole vielä toteutettu asiakastietojärjestelmään, ei niitä tarvitse toteuttaa Sosmetassa julkaistujen JSON-skeemojen mukaisesti. Toteutuksen voi tehdä suoraan FHIR-muodossa sitten, kun sitä koskevat määrittelyt julkaistaan. 
  2. Jos toimintakykyrakenteet on jo toteutettu asiakastietojärjestelmiin, voi edetä seuraavilla tavoilla:
    • Tallentaa toimintakykytiedot rakenteisessa JSON-muodossa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Arkisto tukee Sosmetassa julkaistuja vanhentunut-tilaisia versioita.
    • Tallentaa toimintakykytiedot ei-rakenteisessa muodossa (PDF tai XHTML -muoto) Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Tiedot voi tallentaa ei-rakenteisina, vaikka ne olisi kirjattu toimintakykyrakenteiden mukaisesti.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon muutoin kuin FHIR-standardin mukaisella toteutuksella tallennettuja tietoja ei kuitenkaan tulla hyödyntämään valtakunnallisesti toisiokäytössä.

On huomioitava, että molemmista edellä kuvatuista etenemisvaihtoehdoista on siirryttävä FHIR-standardin mukaiseen toteutukseen, kun se vuonna 2025 tulee mahdolliseksi.

Lisätietoa:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koodistopalvelu - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla