Tutkimus 1987–90 syntyneistä: Keskosilla on muita vähemmän riskikäyttäytymistä

Julkaisuajankohta 7.10.2022

Keskosina eli alle 37-viikkoisina syntyneillä on täysiaikaisina syntyneitä vähemmän riskikäyttäytymistä teini-iässä ja nuorina aikuisina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) tehty väestötutkimus. 

Tutkimuksessa ilmeni, että koko väestössä noin joka kolmannella nuorella tai nuorella aikuisella oli ainakin yksi rekisterimerkintä sellaisesta tapahtumasta, jonka voi tulkita johtuvan muun muassa riskikäyttäytymisestä. Tällaiset merkinnät koskivat todettuja sukupuoliteitse tarttuvia klamydiainfektiota, teiniraskauksia, rikoksia ja rikkomuksia, luottotietoja, sekä sairaalahoitojaksoja päihtymyksien takia. 

Tutkimuksessa laskettiin, että klamydiainfektioon sairastumisen riski väheni 1,6 prosenttia aina raskaudenkeston vähennyttyä yhdellä raskausviikolla. Vastaavasti yhden raskausviikon vähennys vähensi teiniraskauden todennäköisyyttä nuorilla naisilla 3,3 prosenttia. Tämän lisäksi erittäin ennenaikaisina syntyneillä (alle 28 raskausviikkoa) oli noin puolet pienempi todennäköisyys rikos- tai sakkorekisterimerkinnöille täysiaikaisina syntyneisiin verrattuna. 

Tutkimuksessa ei havaittu eroja päihtymisestä aiheutuneiden sairaalahoitojen yleisyydessä eri raskausviikoilla syntyneiden välillä.  Sen sijaan hyvin ennenaikaisesti syntyneillä (28–31 raskausviikoilla syntyneet) on hieman muita korkeampi riski saada negatiivinen luottotietomerkintä.

Keskosuuden taustalla toisinaan olevat seikat, kuten vanhempien sosioekonominen asema ja vanhempien ikä tai äidin raskaudenaikainen tupakointi, eivät selittäneet keskosina syntyneiden yleisesti ottaen vähäisempää riskikäyttäytymistä. Myöskään äidin raskaushäiriöt kuten raskausdiabetes ja raskaudenaikainen kohonnut verenpaine, vanhempien riskikäyttäytyminen tai syntyneen lapsen krooniset sairaudet eivät juuri vaikuttaneet asiaan. 

”Tutkimuksen perusteella keskosuus vaikuttaisi olevan mahdollinen itsenäinen suojaava tekijä teini-iän ja varhaisaikuisuuden riskikäyttäytymiselle”, sanoo tutkimuksesta vastaava professori Eero Kajantie THL:stä.

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa maailmassa keskosuuden vaikutusta riskikäyttäytymisen riskiin siten, että riskikäyttäytymisen mahdollisiksi indikaattoreiksi valittiin myös klamydiainfektiot, teiniraskaudet sekä luottotietomerkinnät, ja huomioitiin yhtäaikaisesti kaikki keskosuuden asteet aina lievästä ennenaikaisuudesta erittäin ennenaikaiseen syntymään. 

Syitä käyttäytymisen vaihtelulle on monia

Tutkimus ei suoraan kerro, miksi keskosilla vaikuttaa olevan vähemmän riskikäyttäytymistä. 

”Eroavaisuudet käytöksessä eri raskausviikoilla syntyneiden kesken voivat johtua myös sosiaalisen vuorovaikutuksen laadullisista ja määrällisistä eroista, hitaammasta aikuistumisen tahdista ja eroavaisuuksista vanhempien kasvatustyylissä”, sanoo tutkija Suvi Alenius

”Joissakin aiemmissa tutkimuksissa on verrattu keskosina ja täysiaikaisina syntyneiden aikuisten persoonallisuudenpiirteitä ja käyttäytymistä kyselylomakkein. Näissä tutkimuksissa erityisesti hyvin ennenaikaisesti tai hyvin pienipainoisina syntyneillä on todettu vähäisempää eksternalisoivaa eli ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä ja toisaalta enemmän haasteita sosiaalisten suhteiden muodostamisessa. Nämä voisivat osin selittää rekisteritutkimuksemme havaintoja”, Alenius lisää. 

Näiden seikkojen vaikutusta ei kuitenkaan ollut mahdollista tutkia rekisteritutkimuksen keinoin.

Tutkimustulokset korostavat keskosten asemaa erityisryhmänä aikuistumisen kynnyksellä ja nuorina aikuisina, ja kiinnittävät huomion moniin sellaisiin tutkimuskysymyksiin joihin tutkimukset tulevaisuudessa voisivat vastata muun muassa laadullisin haastattelututkimuksin. Lisäksi tulokset jättävät niitä tulkitsevan arvioitavaksi, onko löydös huojentava ennenaikaisesti syntyneen tai hänen vanhempiensa näkökulmasta. 

”Tutkimuslöydöksen voi tulkita olevan ”keskosuuden pilven” kultareunus, mutta sen voi myös tulkita kuvaavan monia keskosuuteen liittyviä haasteita, jotka heijastuvat teini-ikään ja varhaisaikuisuuteen saakka”, Alenius sanoo.

Tulokset pohjautuvat Suomessa 1987–90 syntyneiden kohortti -tutkimukseen, ja siinä huomioitiin tietyin rajauksin kaikki, jotka syntyivät Suomessa vuosina 1987–1990. Tutkimus kattoi yhteensä 191 705 nuorta tai nuorta aikuista sekä heidän vanhempansa. Nuorista ja nuorista aikuisista 8 492 oli syntynyt keskosena. 

Tutkimuksessa yhdistettiin THL:n ylläpitämät syntyneiden lasten rekisteri, epämuodostumarekisteri, raskaudenkeskeytys- ja sterilointirekisteri, tartuntatautirekisteri ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri viiden muun rekisterinpitäjän rekisteritietoihin. Muita rekisterinpitäjiä olivat Digi- ja väestötietovirasto, Tilastokeskus, KELA, Oikeusrekisterikeskus ja Suomen Asiakastieto Oy.

Tutkimus on julkaistu 27.9.2022 The Journal of Pediatrics -lehdessä.

Lähde

Suvi Alenius, Eero Kajantie, Reijo Sund, Markku Nurhonen, Peija Haaramo, Pieta Näsänen-Gilmore, Marja Vääräsmäki, Sakari Lemola, Katri Räikkönen, Daniel D. Schnitzlein, Dieter Wolke, Mika Gissler, Petteri Hovi. Risk-taking Behavior of Adolescents and Young Adults Born Preterm. The Journal of Pediatrics. In press. Published online first 27.9.2022. doi: 10.1016/j.peds.2022.09.032

Lisätietoja

Suvi Alenius
tutkija
THL
[email protected]
Puh. 029 524 6031

Petteri Hovi
erikoistutkija
THL
[email protected]
Puh. 029 524 8941

Eero Kajantie
tutkimuspäällikkö
THL
[email protected]
Puh. 029 524 8610

Suomessa 1987–90 syntyneiden kohortti 
Keskoset sijoitetaan muita lapsia todennäköisemmin kodin ulkopuolelle. Tiedote 27.12.2019, THL.

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi