Tutkimus: Altistuminen mikrobeille varhaislapsuuden kodissa saattaa vaikuttaa lapsen kognitioon ja käyttäytymiseen

Julkaisuajankohta 15.2.2023

Varhaislapsuus on äärimmäisen tärkeää aikaa elimistön puolustusjärjestelmän ja hermoston kehitykselle. On ajateltu, että hermosolujen ja immuunijärjestelmän vuorovaikutus on yhteydessä aivojen muovautuvuuteen, joka on välttämätön oppimisen kannalta. Toistaiseksi on vain vähän tutkimustietoa siitä, miten paljon varhaislapsuuden mikrobialtistus vaikuttaa tähän. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä belgialaisten Leuvenin ja Antwerpin yliopistojen tutkijat selvittivät juuri julkaistussa tutkimuksessa, miten varhaislapsuuden kodin pölyn mikrobit ovat yhteydessä lasten käyttäytymiseen ja kognitiivisiin taitoihin.

Tutkimusta varten tutkijat keräsivät pölynäytteitä huoneilmasta 172:n 4–6-vuotiaan lapsen kotona. Lasten kognitiivisia taitoja ja käyttäytymistä tutkittiin erilaisin kyselyin ja tehtävin. Niiden avulla tarkasteltiin esimerkiksi lasten vilkkautta, tunne-elämän taitoja, vertaissuhteita muihin lapsiin, keskittymiskykyä sekä psykomotoriikkaan ja visuaaliseen hahmottamiseen liittyviä taitoja. 

Tutkimuksen mukaan lapsilla, joiden kotien pölynäytteissä havaittiin korkeita mikrobipitoisuuksia, oli muita enemmän kognitiivisia vaikeuksia sekä pidemmät vastausajat tehtävissä. Sen sijaan lapset, joiden kodeissa havaittiin monipuolisempia sisäilman sienipitoisuuksia, suoriutuivat tehtävistä muita paremmin. Lisäksi heillä havaittiin olevan parempi keskittymiskyky ja vähemmän ylivilkkautta.

“Emme vielä tunne mekanismeja näiden tulosten takana, ja havaintomme tulee vahvistaa lisätutkimuksilla ennen kuin voimme tehdä pitkälle vietyä johtopäätöksiä. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että lapsen hermoston kehityksen aikainen altistuminen mikrobeille kotona saattaa vaikuttaa kognitioon ja käyttäytymiseen. Tämä on yksi syy lisää kiinnittää huomiota elinympäristömme mikrobeihin”, sanoo THL:n johtava tutkija Martin Täubel.

Lisätiedot

Dockx, Täubel ym. Association of indoor dust microbiota with cognitive function and behavior of preschool-aged children, Microbiome. Artikkelin yhteydessä on julkaistu video tutkimuksen keskeisistä tuloksista.

Martin Täubel
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 6466
[email protected]
 

Pääsivusto Ympäristöterveys sisäilma - thlfi tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi