Tutkimus: Epilepsian raskaudenaikaisessa lääkehoidossa on havaittu sosioekonomiseen taustaan perustuvia eroja

Julkaisuajankohta 30.5.2024 10.04
Uutinen

Raskaana olevien perussairauksia on tärkeä lääkitä turvallisesti myös raskauden aikana. Tuore tutkimus osoittaa, että epilepsian hoidossa Pohjoismaissa on selviä sosioekonomisia eroja.

Erityisesti matalasti koulutetuille ja ulkomaalaistaustaisille määrätään muita useammin sikiölle potentiaalisesti haitallisimpia lääkkeitä raskausaikana. Epilepsialääkehoidon keskeyttäminen ja lääkevaihdokset raskausaikana olivat myös yleisempiä alimmissa sosioekonomisissa ryhmissä.  

”Sosioekonomisten terveyserojen syyt ovat moninaisia, mutta on tärkeää, etteivät terveyspalvelut osaltaan lisää eriarvoisuutta. Oli yllättävää huomata näin selviä eroja epilepsian lääkehoidossa raskausaikana Pohjoismaissa, joissa terveyspolitiikan tavoitteena on jo vuosikymmeniä ollut taata kaikille asukkaille yhtäläiset, laadukkaat ja riittävät terveyspalvelut”, kertoo THL:n ylilääkäri Maarit Leinonen

Jotta sikiölle haitallisten lääkkeiden käyttöä raskausaikana voidaan välttää, tulee raskautta suunnittelevilla olla pääsy terveydenhuoltoon lääkityksen arvioimista varten hyvissä ajoin ennen raskautta. 

Suomessa nykyinen hallitus on palauttamassa aiemmin voimassa olleen perusterveydenhuollon kolmen kuukauden hoitotakuun.

”Raskaushaaveet eivät välttämättä kuitenkaan odota useita kuukausia. Myös tilanne, jossa yksityisten vakuutusten turvin ja työterveyshuollon kautta lääkärin arvioon pääsee vaikka samana päivänä, on omiaan lisäämään tässä artikkelissa kuvattua eriarvoisuutta Suomessa”, Leinonen toteaa.

SCAN-AED: Nordic register-based study of antiepileptic drugs in pregnancy on Nordforskin rahoittama yhteispohjoismainen epilepsialääketutkimus. THL vastasi hankkeessa yhden artikkelin analyyseista ja tulosten raportoinnista. Tutkimusaineisto perustuu kansallisten syntymärekisterien tietoihin, tietoihin ostetuista lääkkeistä ja Tilastokeskusten tietoihin sosioekonomisesta asemasta. Tässä tutkimuksessa rekisterien tiedot oli rajattu vuosiin 2006–2017.
SCAN-AED: Nordic register-based study of antiepileptic drugs in pregnancy

Lähde

Socioeconomic differences in use of antiseizure medication in pregnancies with maternal epilepsy: A population‐based study from Nordic universal health care systems
Epilepsia. Wiley Online Library

Lisätietoja

Maarit Leinonen
ylilääkäri 
THL
puh. 029 524 7640
[email protected]

Mika Gissler
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7279
[email protected]
 

Lapset, nuoret ja perheet Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tutkimusuutinen - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla