Tutkimus: Hoidon tulokset paranivat, kun hoitoketjut toimivat

Julkaisuajankohta 10.3.2021

Paikalliset kuntoutukseen ja potilaiden nopeaan kotiutumiseen kohdistuvat interventiot paransivat hoitoa parhaiten ja vähensivät lonkkamurtumapotilaiden sairaalahoidon kustannuksia yli kymmenen prosenttia Espoossa ja Lahdessa.

Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa tarkastelun kohteena olivat sairaalan ja kuntoutuslaitoksen koon, sairaalahoidon alueellisen keskittymisen, palvelutuotannon integroinnin ja paikallistason interventioiden vaikutukset Suomessa lonkkamurtumapotilaiden hoitoon  vuosina 2001–2015.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet terveydenhuollon suoriutumiskyvyssä suuria alue- ja sairaalakohtaisia eroja. Toiminnan tehostamisen kannalta on tärkeä tunnistaa vaihtelua selittävät tekijät.

Sote-uudistus ei riitä lonkkamurtumapotilaiden hoidon tehostamiseen

Sairaalan tai kuntoutuslaitoksen koko sekä hoidon keskittäminen eivät olleet systemaattisesti yhteydessä hoidon vaikuttavuuteen,  vuodeostohoidon kestoon ja kustannuksiin.

”Sote-uudistuksen kannalta tärkeä havainto oli se, ettei aikaisemmin Suomessa toteutetuilla palvelutuotannon keskittämisellä  maakuntatason tuottajille  (Kainuu ja Eksote) sellaisenaan ole pystytty parantamaan hoidon vaikuttavuutta eikä vähentämään sairaalakäyttöä ja kustannuksia”, sanoo THL:n tutkimusprofessori Unto Häkkinen.

Häkkisen mukaan toiminnan tehostaminen edellyttää huomion kiinnittämistä potilasryhmäkohtaisten hoitoketjujen toimivuuteen.

Lisätietoa

What works? The association of organisational structure, reforms and interventions on efficiency in treating hip fractures

Yhteystiedot

Unto Häkkinen
tutkimusprofessori, emeritus
THL
puh. 029 524 7327
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi