Tutkimus: Muuttuva ilmasto lisää rakennusten ylilämpenemistä ja rakenteiden homehtumisriskiä

Julkaisuajankohta 13.1.2023

Tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa Suomessa yleisesti käytössä olevista ulkoseinärakenteista pärjää myös muuttuvassa ilmastossa. Sen sijaan palvelutalojen sekä asuntojen lämpötilat nousevat korkeiksi jo nykyisessä ilmastossa. 

Helleaallot ovat Suomessa merkittävä terveysriski, ja ilman lisätoimia kuuman sään terveyshaitat lisääntyvät huomattavasti jo lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä.

Tutkimuksen ovat valtioneuvostolle laatineet Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Passiiviset auringonsuojaratkaisut eivät riitä

Palvelutalojen ja asuntojen ylilämpeneminen erityisen kuumina hellekesinä ja sen aiheuttamien terveyshaittojen riski on melko korkea jo nykyilmastossa ja kasvaa entisestään tulevaisuudessa. 

Ylilämpenemistä voidaan vähentää passiivisilla auringonsuojaratkaisuilla, kuten kaihtimilla ja tuuletusikkunoiden käytöllä, mutta ne eivät yksistään riitä takaamaan viihtyisiä lämpöoloja tyypillisissä suomalaisissa rakennuksissa. Niiden lisäksi tarvitaan myös aktiivista jäähdytystä erityisesti helleaaltojen aikana. 

Erityisesti tulisi jäähdyttää rakennuksia, joissa asuu ikäihmisiä, sillä heillä terveysriskit ovat suurimmat.  

Ulkoseinärakenteissa tärkeintä on kuivumismahdollisuus

Tutkimuksen mukaan nykymääräysten mukaisissa ulkoseinien rakenteissa homeenkasvun riski on myös tulevaisuuden ilmastossa pieni. 

Säälle alttiiden rakenteiden säilyvyyden kannalta merkittävin ilmastonmuutoksen aiheuttama riski ovat lisääntyvät viistosateet, sillä kosteus on mukana lähes kaikissa vaurioissa materiaalista riippumatta. 

Rakenteiden säilyvyyden kannalta oleellista on, että kosteus ei pääse kertymään rakenteisiin tai se pääsee hallitusti kuivumaan.

Vesistötulvat aiheuttavat ongelmia erityisesti omakoti- ja paritaloille tulvariskialueilla. Sen sijaan rankkasateiden aiheuttamien kaupunkitulvien vaikutusten arviointi on huomattavasti vaikeampaa, koska niihin vaikuttavat oleellisesti kaupunkien viemäriverkostojen kapasiteetti ja sadeveden maaperään imeytymismahdollisuudet.

Suositukset rakennusten kosteusvaurio- sekä ylilämpenemisriskin vähentämiseksi

Tutkimuksen pohjalta asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimia kosteusvaurio- sekä ylilämpenemisriskin vähentämiseksi muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Rakennuksen kosteusvaurioriskin vähentäminen:

  • rakenteiden kunnon selvitys systemaattisella kuntotutkimuksella, johon kuuluu myös rakennuksen vaipan ilmanpitävyysmittaukset
  • riskialttiiden rakenteiden korjaaminen ajoissa
  • rakennuksen ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän tasapainotus erityisesti tiivistävien korjaustoimien jälkeen.

Rakentaminen tulva-alueille ja hulevesien hallinta:

  • tunnistetuille tulva-alueille ei kaavoiteta rakentamista ilman riittäviä tulvasuojauksia
  • hulevesijärjestelmien mitoitus oleellisesti nykyistä suuremmille vesimäärille tulevissa peruskorjaustöissä
  • suurempien hulevesimäärien imeytys viheralueille erityisesti uusilla rakennettavilla alueilla.

Rakennuksen ylilämpenemisen hallinta:

  • lisäohjeistusta ylilämpenemisen torjuntaan passiivisten ratkaisujen avulla
  • aktiivisen jäähdytyksen lisääminen ensisijaisesti rakennuksissa, joissa on yli 65-vuotiaita tai kroonisista sairauksista kärsiviä
  • huonelämpötilan lämmityskauden ulkopuolisten toimenpiderajojen (STM 545/2015) tarkistus. 

Selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätiedot

Lue tiedote kokonaisuudessaan Valtioneuvoston verkkosivuilta 

Raportti: Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa – RAIL

Jukka Lahdensivu 
hankkeen vastuullinen johtaja
Tampereen yliopisto
puh. 0400 733 852
[email protected]

Anne Karvonen 
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 6325
[email protected] 

Juha Jokisalo 
vanhempi tutkija
Aalto-yliopisto
puh. 050 407 2287
[email protected] 

Timo Lanki 
ympäristöepidemiologian professori
Itä-Suomen yliopisto
puh. 050 470 4928
[email protected]

Pääsivusto Ympäristöterveys ilmastonmuutos - thlfi sisäilma - thlfi tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi