Tutkimus: Rakennusten jäähdytyksellä ja riittävällä ilmanvaihdolla voidaan torjua helteen terveyshaittoja ja hengitystieinfektioita 

Julkaisuajankohta 19.10.2023

Tuoreen tutkimuksen mukaan rakennukset Suomessa ylilämpenevät merkittävästi kuuman hellekesän aikana. Tämä lisää huomattavasti ennenaikaisia kuolemia ja sairaalahoitojaksoja. Lisäksi riittämätön ilmanvaihto voi kasvattaa hengitystieinfektioriskiä ja infektioista johtuvia terveysvaikutuksia.

Ylilämpenemistä voidaan kuitenkin vähentää auringonsuojilla ja ilmanvaihtoa tehostamalla. Auringonsuojakalvon asentaminen olemassa oleviin ikkunoihin oli tutkituista auringonsuojaratkaisuista kustannustehokkain keino. Vanhojen ikkunoiden korvaaminen uusilla ikkunoilla oli puolestaan ylilämpenemisen torjunnan näkökulmasta kustannustehokasta vain silloin, kun ikkunat on kuntonsa puolesta muutenkin uusittava. 

Uudiskohteissa tehokas tapa torjua ylilämpenemistä on asentaa auringonpuoleiselle julkisivulle auringonsuojaikkunat.

Ilmanvaihdon tehostaminen kesäisin oli kustannustehokkain tapa vähentää ylilämpenemistä kaikissa tutkimuksen esimerkkirakennuksissa. Jos ilmanvaihtoa ei ole varustettu aktiivisella jäähdytyksellä, on vaikutus ylilämpenemiseen kuitenkin hyvin pieni.

Helteen vakavat terveyshaitat uhkaavat lisääntyä ilmaston lämmetessä ja väestön ikääntyessä

Kesäajan korkeat lämpötilat ovat Suomessa terveysriski erityisesti yli 65-vuotiaille ja pitkäaikaissairaille. Helleaalloista koituu merkittävä määrä vakavia terveyshaittoja jo nykyilmastossa. 

Jos tällä hetkellä todennäköisimpänä pidetty ilmastonmuutosskenaario toteutuu, maapallon keskilämpötila olisi vuosisadan loppuun mennessä arviolta 2,7 °C korkeampi kuin ennen teollistumisen aikaa. Jos muuttuviin olosuhteisiin ei varauduta ja sopeuduta, aiheuttaa helle Suomessa vuonna 2050 arviolta 3–4 kertaa nykyistä enemmän kuolemia ja sairaalahoitojaksoja. 

Aktiivisen jäähdytyksen mahdollistavan ilmalämpöpumpun asentaminen kaikkien ikääntyneiden asuntoihin ehkäisisi helteeseen liittyvistä kuolemista mahdollisesti jopa 55 prosenttia ja sairaalan vuodeosastohoitojaksoista 95 prosenttia. Suurin vaikutus olisi kerrostaloasuntojen jäähdytyksellä, koska näistä vain pienessä osassa on ilmalämpöpumppu. Vakavien terveyshaittojen ehkäisy edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon hoiva- ja hoitolaitosten jäähdytystä.

Ilmanpuhdistimet alentavat tehokkaasti hengitystieinfektioriskiä

Huonekohtaiset ilmanpuhdistimet ovat tehokas tapa alentaa viruspitoisuuksia ja -tartuntoja. Epidemiatilanteessa ilmanpuhdistimien sijoittaminen keskeisille paikoille voi kuitenkin olla vaikeaa esimerkiksi ahtaissa luokkahuoneissa. Avotoimistossa ilmanpuhdistimilla pystyttiin merkittävästi rajoittamaan taudinaiheuttajien leviämistä, kun ne oli mitoitettu samalle ilmavirralle kuin toimiston normaali-ilmavirta (2 l/s per m2). 

Tutkimuksen toteuttivat Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Filha ry osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätiedot: 

Lue koko tiedote Valtioneuvoston verkkosivuilla

Raportti: Ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien resilienssi lämpöaaltojen ja hengitystieinfektioiden suhteen: Uudis- ja korjausrakennusten teknisten ratkaisujen toiminta muuttuvissa olosuhteissa (Valtioneuvosto, julkaisuarkisto Valto)

Risto Kosonen
hankkeen vastuullinen johtaja
Aalto-yliopisto
p. 040 5027484
[email protected]

Juha Jokisalo (rakennuksen ylilämpeneminen)
vanhempi tutkija
Aalto-yliopisto
p. 050 407 2287
[email protected]

Jarek Kurnitski (ilmanvaihto ja hengitystieinfektiot)
adjunct professor
Aalto-yliopisto, p. 040 5741870
[email protected]

Tuula Vasankari (hengitystieinfektioiden terveysvaikutukset)
professori
Filha ry (Finnish Lungh Health Association)
p. 0505450589 
[email protected]

Virpi Kollanus (ylilämpenemisen vaikutus terveyteen) (23.10. eteenpäin)
asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
p. 020 524 6392 
[email protected]
 

Pääsivusto Ympäristöterveys helteet - thlfi ilmastonmuutos - thlfi tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi