Tutkimus: Sisäilmaan liittyviä oireita raportoivien terveydentila ja toimintakyky vaihtelevat voimakkaasti

Julkaisuajankohta 1.6.2023

Yhteensä 23 % vastaajista raportoi sisäilmaan liittyviä oireita. Heistä 5 % ei kokenut lainkaan haittaa, 11 % koki lievää haittaa, 5 % kohtalaista haittaa ja 2 % merkittävää haittaa omaan toimintakykyynsä.

Suomalaisista noin joka viides raportoi kokevansa oireita, jotka liittyvät sisäilmaan. Heistä osa ei kokenut oireiden haittaavan toimintakykyä lainkaan, mutta pieni osa koki niiden aiheuttavan merkittävää haittaa toimintakyvylle.

Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta, joka julkaistiin Journal of Occupational and Environmental Medicine -tiedelehdessä.

Oireilevista noin kaksi kolmesta koki oireiden aiheuttavan korkeintaan lievää haittaa toimintakyvylle. Mitä vakavampaa haittaa oireista vastaajat kokivat, sitä yleisempiä olivat myös monet diagnosoidut sairaudet, henkilön kokemus huonosta terveydentilasta, moninaiset oireet eri puolilla kehoa sekä herkkyys eri ympäristötekijöille.

”Hankalista oireista ja vaikeasta toimintakyvyn haitasta kärsivät muodostavat pienen osan sisäilmasta oireilevista. He tarvitsevat erityistä tukea, koska heille on kasaantunut myös monia muita toimintakykyä haittaavia tekijöitä”, sanoo vanhempi asiantuntija Sanna Selinheimo Työterveyslaitoksesta.

Kuvan sisältämät tärkeimmät havainnot on kerrottu tekstissä.
 
Erot oireita kokevien toimintakyvyssä ja muiden terveysongelmien yleisyydessä tulisi ottaa paremmin huomioon toimissa, joilla tuetaan oireilevan kuntoutumista sekä kykyä selvitä arjessaan ja työssään. 

”Tulokset tukevat aiempia tutkimustuloksia siinä, että sisäilmaan liittyvien oireiden vakavuuden taustalla vaikuttavat monet muutkin syyt kuin sisäilman epäpuhtaudet”, sanoo THL:n ja Helsingin yliopiston professori Juha Pekkanen.

Tutkimus perustuu Kansallinen sisäilmakartoitus 2018 -kyselytutkimukseen, johon valittiin satunnaisotannalla 4 997 25–64-vuotiasta Suomessa (pl. Ahvenanmaa) asuvaa suomenkielistä henkilöä. Heistä kyselyyn vastasi 1 797.

Viite

The continuum of severity of functional impairment due to indoor air symptoms: prevalence and determinants. Einar Eidstø, Sanna Selinheimo, Jussi Lampi, Anniina Salmela, Juha Pekkanen. Journal of Occupational Health and Environmental Medicine DOI:10.1097/JOM.0000000000002884

Lisätietoja

Sisäilma (THL) 

Sisäilma, terveys ja oireilu (Työterveyslaitos) 

Juha Pekkanen
professori
THL ja Helsingin yliopisto
[email protected]
p. 040 508 1077

Sanna Selinheimo
vanhempi asiantuntija 
Työterveyslaitos 
[email protected]
p. 030 474 2760

Pääsivusto Ympäristöterveys sisäilma - thlfi tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi