Tutkimusraportti: Äitiyshuollon palvelut on integroitava kuntayhtymämallia tiiviimmin

Julkaisuajankohta 9.4.2024 7.30
Uutinen

Äitiyshuollon perus- ja erityistason palvelujen integrointi kuntayhtymissä oli yhteydessä suurempaan asiakastyytyväisyyteen, erityisesti ensisynnyttäjillä.

Kuntayhtymien alueilla normaaliraskauden seuranta näytti tapahtuvan useammin perusterveydenhuollossa kalliin erikoissairaanhoidon sijaan. Sen sijaan perinataaliajan terveystuloksissa oli vain pieniä eroja kuntayhtymien ja muiden alueiden välillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore tutkimus. 

Tutkimuksen mukaan nykyisten hyvinvointialueiden kannattaa integroida äitiyshuollon palvelunsa aiempaa kuntayhtymämallia paljon pidemmälle, jotta integraation edut saadaan hyödynnettyä kunnolla. Joillain nykyisillä hyvinvointialueilla äitiyshuollon perus- ja erityistason palvelut ovat hallinnollisesti jopa etäämmällä toisistaan kuin ennen sote-uudistusta.

Tarvetta äitiyshuollon palvelujen aiempaa syvemmälle integraatiolle on, sillä asiakaskunta on muuttunut – synnyttäjät ovat aiempaa vanhempia, useammin ylipainoisia ja moniongelmaisia sekä ulkomaalaistaustaisia – ja ammattihenkilöstöstä on pulaa. Myös äitiyshuollon palvelujen on uudistuttava. 

Äitiyshuollon palvelujen integraatio on toteutettava kaikilla tasoilla: järjestelmätasolla, organisaatiotasolla, ammatillisella tasolla ja palvelutasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi äitiyshuollon palvelujen organisoimista yhden johtajan alaisuuteen, perus- ja erityistason palvelujen yhä tiiviimpää yhteistyötä, yhteisiä tietojärjestelmiä ja hoitoprosesseja sekä henkilökunnan joustavampaa liikkumista perus- ja erityistason palvelujen välillä ja asiakkaiden luokse. Yhteiset tilat helpottavat äitiyshuollon ammattilaisten kokemusten ja osaamisen jakamista.

Tutkimuksessa käytettiin useita eri aineistoja: THL:n rekisteriaineistoja ja FinLapset-kyselytutkimusaineistoa sekä äitiyshuollon vastaavien johtajien haastatteluaineistoa. Tutkimus tehtiin THL:n, Itä-Suomen yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Lähde: Reija Klemetti ym., Äitiyshuollon integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa, Raportti 10/2023, THL. 

Lisätietoja:

Reija Klemetti
tutkimuspäällikkö, THL
Puh. 029 524 7265
[email protected] 

Lapset, nuoret ja perheet Sote-palvelujen johtaminen Sote-palvelujen johtaminen tutkimusuutinen