Tutkimustieto avuksi rokotusepäröinnin huomioimisessa

Julkaisuajankohta 29.2.2024 8.57
Uutinen

Rokotusepäröinnin kohtaaminen Euroopassa -hankkeessa (VAX-TRUST) tarkasteltiin rokotusepäröintiä Suomessa. Hankkeessa kehitettiin työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille rokotteita epäröivien vanhempien kohtaamiseen neuvoloissa.

Rokotuskattavuus Suomessa on korkea, kuten myös myönteinen suhtautuminen rokottamiseen. Molempia seurataan aktiivisesti. Rokotuksia kohtaan esiintyy kuitenkin myös epäröintiä.

VAX-TRUST-hankkeessa luotiin suositukset, joilla pyritään edistämään hyviä rokotuskohtaamisia ja lisäämään luottamusta terveydenhuoltoa kohtaan.

Suomessa rokotusepäröinti on vähäistä

Lapsuusiän rokotteista kieltäytyminen on Suomessa marginaalista ja ylivoimainen enemmistö lapsista rokotetaan kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Rokotuskattavuudessa on kuitenkin sekä maantieteellistä että rokotekohtaista vaihtelua.
 
”VAX-TRUST-hankkeessa on haastateltu rokotteisiin epäröivästi suhtautuvia vanhempia. Haastattelujen keskeisenä havaintona oli, että vanhempien asenteet rokotteita kohtaan, kuten myös toiveet neuvolan rokotteita koskevalle vuorovaikutukselle olivat moninaisia, vaihtelevia ja osin keskenään ristiriitaisia”, kertoo hankkeen johtaja Pia Vuolanto Tampereen yliopistosta. 

Hankkeessa haastateltiin myös terveydenhoitajia. Heillä oli erilaisia toimintatapoja rokotteita epäröivien asiakkaiden kanssa toimimiseen, mutta myös epävarmuutta siitä, miten toimia rokotteita epäröivien ja niistä kieltäytyvien kanssa.

Ammattilaiset tarvitsevat tukea ja koulutusta

Hankkeessa kehitettiin koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille rokotusepäröinnin kohtaamiseen. Riittävän pitkät, tiheästi toistuvat sekä saman ammattilaisen ja asiakasperheen väliset neuvolakäynnit vahvistavat luottamuksellisia asiakassuhteita. 

”Rokotuskattavuuden ylläpitäminen edellyttää tutkimustietoa sekä tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa rokotuskattavuuden kannalta. Suomen osalta hankkeen suositukset kohdentuvatkin toimiin, joilla terveydenhuollon organisaatiot ja koulutusorganisaatiot voivat edistää hyviä rokotuskohtaamisen käytäntöjä sekä vaikuttaa luottamuksen lisääntymiseen”, THL:n johtava asiantuntija Jonas Sivelä summaa. 

VAX-TRUST-hankkeen suositukset rokotusepäröinnin kohtaamiseen Suomessa

VAX-TRUST-hankkeessa kehitetyt suositukset kohdentuvat toimiin, joilla terveydenhuollon organisaatiot ja koulutusorganisaatiot voivat edistää hyviä rokotuskohtaamisen käytäntöjä sekä vaikuttaa luottamuksen lisääntymiseen terveydenhuollon organisaatioita, terveydenhuollon ammattilaisia ja terveysviranomaisia kohtaan. 

”Yhden yhtenäisen toimintamallin rakentaminen ja suositteleminen rokotteita koskevien keskusteluiden vuorovaikutukselle on haastavaa. Rokotusepäröinnin kohtaaminen on myös poliittinen ja taloudellinen kysymys, koska ammattilaiset tarvitsevat resursseja ja aikaa asiakkaiden kanssa keskusteluun”, toteaa johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Suositukset

  1. Terveydenhuollon organisaatioiden tulisi varmistaa neuvolatapaamisten riittävä kesto ja tiheys sekä edistää terveydenhoitajan ja asiakasperheen välisen suhteen jatkuvuutta. Riittävän pitkät, tiheästi toistuvat sekä saman ammattilaisen ja asiakasperheen väliset neuvolakäynnit ovat edellytys luottamuksellisten asiakassuhteiden rakentamiselle.
     
  2. Terveydenhuollon organisaatioiden tulisi laajentaa terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuuksia vertaistukeen erityisesti kiistanalaisiin terveysaiheisiin, kuten rokotusepäröintiin liittyen. Vertaistuki parantaa ammattilaisten työssä jaksamista sekä kehittää heidän osaamistaan mahdollistamalla vaikeiden asiakaskohtaamisten aiheuttaman kuormituksen purkamisen sekä hyvin toimivien käytäntöjen jakamisen.
     
  3. Terveydenhuollon organisaatioiden ja koulutusorganisaatioiden tulisi varmistaa, että rokotustoimintaan osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset saavat syvällistä tietoa rokotteita epäröivien ihmisten asenteista, maailmankatsomuksista ja toiveista vuorovaikutukselle. Rokotteita epäröivien asiakkaiden asenteiden, maailmankatsomusten ja vuorovaikutustoiveiden ymmärrys edesauttaa kunnioittavien ja hedelmällisten neuvolakohtaamisten syntymistä.

VAX-TRUST-hanke

Rokotusepäröinnin kohtaaminen Euroopassa -hanke (VAX-TRUST) oli EU-Horizon 2020 -rahoitteinen tutkimushanke, joka toteutettiin seitsemässä Euroopan maassa: Suomessa, Belgiassa, Puolassa, Tšekissä, Italiassa, Portugalissa ja Isossa-Britanniassa vuosina 2021–2024. Suomesta hankkeessa olivat mukana Tampereen yliopisto hankkeen koordinaattorina ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hankkeessa tarkasteltiin rokotusepäröintiä yhteiskunnallisena ilmiönä ja yritettiin ymmärtää sen yhteiskunnallisia ja yksilötason ulottuvuuksia. 

Lisätietoja

Policy Brief 2024: Suositukset rokote-epäröinnin kohtaamiseen Suomessa

VAX-TRUST-hankkeen kansainväliset www-sivut

Mia Kontio
Johtava asiantuntija, THL
[email protected]
puh. 029 524 8365

Jonas Sivelä
johtava asiantuntija, THL
[email protected]
puh. 029 524 7086

Pia Vuolanto
VAX-TRUST-hankkeen vastuullinen johtaja, Tampereen yliopisto
[email protected]
puh. 050 318 6240
 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus lintuinfluenssa rokotukset tutkimusohjelma4terveysturvallisuus