Työkaluja pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön

Julkaisuajankohta 6.5.2021

Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen levittäminen (PALOMA2) -hankkeessa on kehitetty, kokeiltu ja levitetty yhteensä 12 työkalua pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön.

Työkalut liittyvät pakolaistaustaisten mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen, sekä mielenterveyden tukeen ja hoitoon.

Ensimmäiset työkalut esitellään 6.5. järjestettävässä seminaarissa ”PALOMA-osaamiskeskus esittää: Työkaluja pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön”. Loput työkalut julkaistaan myöhemmin kevään ja kesän aikana. Osa työkaluista ja niihin liittyvät pilottitutkimukset on julkaistu THL:n Tutkimuksesta tiiviisti -sarjassa ja osa Innokylässä.

Julkaistut työkalut löytyvät alla olevasta listasta teemoittain:

Ammattilaisen osaamisen vahvistaminen

PALOMA-koulutus ammattilaisten tukena pakolaistaustaisten mielenterveystyössä 

PALOMA-koulutus on ilmainen, verkkopohjainen ja laaja koulutuspaketti, joka tukee ammattilaista ja antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen.

PALOMA-koulutus ammattilaisten tukena pakolaistaustaisten mielenterveystyössä

Mielenterveystulkkauksen täydennyskoulutus tulkeille 

Täydennyskoulutus kehitettiin osana PALOMA2-hankketta. Tutkimukseen osallistuneet tulkit kokivat koulutuksen lisäävän teknistä ja henkistä valmiutta mielenterveys- ja muihin haastaviin tulkkaustilanteisiin.

Mielenterveystulkkaus eroaa perinteisestä tulkkauksesta

Ennaltaehkäisy

Perhe yhtenäiseksi -perheterapeuttista tukea pakolaisperheille 

Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa kehitetty Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymalli vahvistaa lapsi- ja perhekeskeisyyttä maahanmuuttajapalveluissa ja -työssä. Lisäksi malli tukee vanhemmuutta, perheen sisäistä vuorovaikutusta ja tunneilmaisua.

Perhe yhtenäiseksi - perheterapeuttista tukea pakolaisperheille

Tunnistaminen

Kiintiöpakolaisten mielenterveyden kartoittaminen alkuterveystarkastuksessa 

THL:ssä Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastusta varten suunniteltu mielenterveyttä kartoittava lomake helpottaa mielenterveys-aiheen puheeksi ottamista, sujuvoittaa potilastietojen kirjaamista ja hyödyttää jatko-ohjausta myös kiintiöpakolaisilla.

Kiintiöpakolaisten mielenterveyden kartoittaminen alkuterveystarkastuksessa

Tuki ja hoito

Mielenterveyden tukea kiintiöpakolaisille Serene-alkuinfolla 

Turun kriisikeskuksen Serene-hankkeessa kehitetty mielenterveyden koulutuspaketti on suunnattu kiintiöpakolaisille. Se sisältää myös toiminnallisia osia kuten rentoutusharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Psykoedukaatiosta tukea pakolaistaustaisten mielenterveydelle

Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu –menetelmä 

PALOMA2-hankkeessa kehitetyllä Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu -menetelmällä haastatellut äidit uskoivat sen olevan mahdollisesti hyödyllinen perheen avun saamisen kannalta. Lisäksi he pitivät tärkeänä työntekijän avointa suhtautumista, ystävällistä katsekontaktia sekä kiireetöntä tunnelmaa tapaamisen aikana. 

Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu

Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu -menetelmän arviointi

Varhain vakavasti traumatisoituneiden vakautumisryhmämalli

Malli soveltuu hyvin osaksi trauman kokeneiden pakolaisten hoitoa. Vakautumisryhmään osallistuneet kokivat saaneensa apua ryhmästä, vaikka traumatisoitumisesta johtuvat vaikeudet jatkuivat.  Tukea saatiin erityisesti omien tunteiden ymmärtämiseen ja säätelyyn.

Malli on kehitetty TTK Traumaterapiakeskus Oy:ssä ja sitä pilotoitiin trauman kokeneille pakolaisille osana PALOMA2-hanketta yhteistyössä Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ja Oulun Diakonissalaitoksen kanssa.

Vakautumisryhmä osana trauman kokeneiden pakolaisten hoitoa -pilottitutkimus

PALOMA-osaamiskeskus 

PALOMA-osaamiskeskus on THL:n koordinoima ja se on rakennettu yhteistyössä erityisvastuualueita edustavien yliopistosairaaloiden sekä kolmatta sektoria edustavan MIELI ry:n kanssa. PALOMA-osaamiskeskuksen perustamista rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Se tarjoaa tukea ja tietoa ammattilaisille ja organisaatioille, jotka tekevät työtä pakolaistaustaisten ja vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden mielenterveyden parissa. Osaamiskeskuksen tehtäviin kuuluu tähän liittyvän tietotaidon levittäminen ja koordinointi. 

PALOMA-osaamiskeskus – tukea pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön

Lisätietoja:

Johanna Mäki-Opas
PALOMA2-hankkeen projektipäällikkö, THL
puh. 029 524 7948      
[email protected]

Laura Somersalo
PALOMA2-hankkeen projektikoordinaattori, THL    
puh. 029 524 7516
[email protected]

Uutiseen lisätty 19.8. klo 13.15 seuraava kappale: Varhain vakavasti traumatisoituneiden vakautumisryhmämalli.

Lapset, nuoret ja perheet Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Mielenterveys