Ulkomaalaistaustaiset sateenkaari-ihmiset kohtaavat Suomessa moninkertaista syrjintää

Julkaisuajankohta 15.9.2022

Moninkertaiseen vähemmistöön kuuluvat saavat osakseen moninkertaista syrjintää ja eriarvoista kohtelua. Tämä selviää THL:n tutkimuksesta, joka keskittyi Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksiin.

”Maahanmuuttotutkimus on pitkään perustunut heteronormatiiviseen oletukseen, jonka mukaan ihmisten oletetaan jakautuvan kahteen toisilleen vastakkaiseen ja toisiinsa vetoa tuntevaan sukupuoleen, naisiin ja miehiin. Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa vähemmistöstä vähemmistön sisällä”, kertoo THL:n erikoistutkija Mercédesz Czimbalmos Moninaisesti parempi -hankkeesta.

Syrjintä ja ulossulkeminen yhteisöistä tavallista

Tutkimus osoitti, että seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin ja ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluviksi identifioituvat kohtaavat suomalaisessa yhteiskunnassa haasteita sekä maahanmuuttoasemansa että sateenkaari-identiteettinsä vuoksi.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ihmiset, jotka kuuluvat useampiin marginalisoituihin identiteetteihin. Näitä ovat esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat turvapaikanhakijat tai -pakolaiset ja rodullistetut, eli ihmiset, joihin esimerkiksi ihonvärin tai oletetun etnisen taustan takia liitetään oletuksia, stereotypioita ja ennakkoluuloja. He kohtaavat usein sekä suoraa että epäsuoraa syrjintää, ja kokevat ulkopuolisuutta ja ulossulkemista sekä sateenkaari- että maahanmuuttajayhteisöissä.

Tuelle on korostunut tarve

Ulkomaalaistaustaiset sateenkaari-ihmiset kohtaavat monia vaikeuksia myös palvelujärjestelmässä. Haastatellut turvapaikanhakijat ja pakolaistaustaiset sateenkaari-ihmiset kertoivat vaikeuksista löytää tietoa siitä, miten järjestelmä toimii. Tämä puolestaan heijastaa esteitä, joihin vaikuttavat kielitaito, maahanmuuttaja-asema ja kokemus siitä, ettei ammattilainen ohjaa tai päästä palvelua tarvitsevaa eteenpäin.

”Me emme ymmärrä, minä en ymmärrä, miten se [suomalainen järjestelmä] toimii. En löydä ihmisiä, jotka voisivat auttaa minua siinä. Se on kuukausittainen taistelu minun, Kelan, vuokranantajan, laskujen kanssa... ja sitten jos puhutaan kiusaamisesta ja syrjinnästä yhteiskunnassa... en käy ulkona. Olen aina kotona, etenkin nyt koronan aikaan”, kuvaa yksi haastateltava.

Tavoitteena parantaa haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointia

Tutkimusraportti sisältää suosituksia ulkomaalaistaustaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteen parantamiseksi. Suositukset kattavat kahdeksan eri teemaa liittyen työllisyyteen, terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin, transoikeuksiin, maahanmuuttopalveluihin, poliisiin, uskontoon, sekä kieleen ja tutkimukseen.

”THL:n toiminnan päämääränä on, että me kaikki voisimme hyvin. Tämän toteutumiseksi tarvitsemme tietoa myös eri ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelutarpeista”, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Shadia Rask.

Tutkimus perustuu neljänkymmenen ulkomaalaistaustaisen sateenkaari-ihmisen yksilöhaastatteluun sekä kahdeksaan ammattilaisten fokusryhmähaastatteluun. Raportti on alun perin kirjoitettu englanniksi ja käännetty suomeksi.

Lähde

Mercédesz Czimbalmos, Shadia Rask. Sexual and Gender Minorities Among Foreign-Origin Populations in Finland. An intersectional analysis. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ulkomaalaistaustaisessa väestössä Suomessa. Intersektionaalinen analyysi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 9/2022.  

Lisätietoa

Mercédesz Czimbalmos
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8129
[email protected]

Shadia Rask
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 8537
[email protected] 

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Mielenterveys Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Sukupuolten tasa-arvo pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi