Uusi lastensuojelun kansallinen kehittäjäverkosto tukee hyvinvointialueiden yhteiskehittämistä

Julkaisuajankohta 15.2.2024 11.27
Uutinen

THL käynnistää huhtikuussa kansallisen kehittäjäverkoston, joka tukee lastensuojelun kehittämistä kansallisesti ja hyvinvointialueilla.

Verkostossa käsitellään lastensuojelun keskeisiä teemoja ja se tarjoaa hyvinvointialueille foorumin tiedonvaihtoon ja yhteiskehittämiseen. Verkosto on edustuksellinen, mutta THL levittää siellä syntyneitä käytänteitä ja toimintamalleja avoimesti.

Verkostossa käsiteltävät teemat ovat:

1)    Vastuusosiaalityöntekijän rooli ja työnjako lastensuojelussa
2)    Lastensuojelun ovi – onko sitä tarvetta leventää vai kaventaa?
3)    Lastensuojelun laadun ja vaikuttavuuden arviointimittarit
4)    Monialainen yhteistyö päihde- ja mielenterveystyössä systeemisiä periaatteita hyödyntäen.

Verkoston ensimmäinen tapaaminen järjestetään 2.4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Tilkanmäellä Helsingissä. Jatkossa tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti Teams-yhteydellä.

Lisäksi THL kutsuu palveluista vastaavat johtavat viranhaltijat työkokoukseen 20.3. (Teams), jossa sovitaan kehittäjäverkostossa kansallisesti työstettävät teemat. Työkokouksesta tiedotetaan asianomaisia tarkemmin lähiaikoina.

Lisätietoja:

Minna Niemi
Erikoistutkija
THL
[email protected] 

Laura Yliruka
Kehittämispäällikkö
THL
[email protected] 

Lapset, nuoret ja perheet Lastensuojelun käsikirja lastensuojelu