Uusi verkkosivusto tarjoaa ammattilaiselle tukea, työkaluja ja tietoa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta

Julkaisuajankohta 8.9.2022

Uusi lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevä Barnahus-verkkosivusto tukee kaikkien lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien sekä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaavien ammattilaisten työtä. Sivusto palvelee myös poliisissa ja oikeuslaitoksessa työskenteleviä lapsiin kohdistuvan väkivallan kysymyksissä. 

Sivusto edistää lapsiystävällisiä, laadukkaita ja tietoon perustuvia palveluita väkivaltaa kohdanneille lapsille. Sivusto toimii ensivaiheessaan erityisesti ammattilaisten materiaalipankkina, mutta tulossa on myös uusia koulutuspaketteja ammattilaisille, jotka ovat työssään tekemisissä väkivaltaa kokeneiden lasten kanssa. 

"Sivusto tuo väkivaltailmiön parissa toimiville ja väkivaltaa kokeneita kohtaaville tietoa ja uusimpia tutkimusnäyttöön perustuvia työkaluja käyttöön. Tämä tukee osaltaan palveluiden yhdenvertaisuutta ja tasalaatuisuutta", toteaa Barnahus-hankkeen koordinaattori Rika Rajala.

Verkkosivusto on suomenkielinen. Se julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi. Sivusto pohjautuu THL:n koordinoimassa Barnahus-hankkeessa tehtyyn työhön. 

Tutustu uuteen verkkosivustoon osoitteessa: www.barnahus.fi 

Monipuolisia työkaluja asiakastilanteisiin ja toimintamalleja hyvinvointialueille

Tarjolla on ohjeistusta esimerkiksi lasten välisen seksuaalikäyttäytymisen selvittämiseksi ja materiaaleja terapeuttiseen työhön väkivaltaa kokeneen nuoren kanssa. Osa terapeuteille suunnatuista materiaaleista edellyttää kirjautumista sivustolle.

”Monipuoliset materiaalit antavat ammattilaisille tukea vaativiin ja monimutkaisiin asiakastilanteisiin. Samalla ne tukevat tulevia hyvinvointialueita toimintamallien levittämisessä ja monialaisessa yhteistyössä”, Rajala arvioi.

Sivusto myös tekee näkyväksi sitä työtä mitä Barnahus-hanke on tehnyt eri puolilla Suomea kolmen vuoden aikana.

”Toivomme, että sivusto vahvistaa ammattilaisten luottamusta omaan ammattitaitoonsa ja lisää mahdollisuuksia ammattiryhmien rajat ylittävään yhteistyöhön", Rajala sanoo.

Lisätietoja:

Ammattilaisille suunnattu Barnahus-verkkosivusto

Lisätietoa Barnahus-hankkeesta

Barnahus Twitterissä

Rika Rajala
koordinaattori
THL
Puh. 029 524 7408
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Väkivalta barnahus - thlfi lapset - thlfi nuoret - thlfi väkivalta - thlfi