Väitös: Mielenterveyden edistämisen ammattilainen tarvitsee vahvoja yhteistoimintataitoja

Julkaisuajankohta 28.5.2021

Ammattilaisten vahvat yhteistoimintataidot ovat välttämättömiä mielenterveyden edistämisen toimien onnistumiselle. Mielenterveyttä edistetään arjen eri toimintaympäristöissä, jolloin verkostoituminen ja kumppanuussuhteiden luominen organisaatio- ja sektorirajat sekä tieteenalat ylittäen on keskeistä.

– Mielenterveys rakentuu monen eri sektorin yhteisvaikutuksessa, joten ammattilaisten ymmärrys eri sektoreiden merkityksestä mielenterveyteen ja niiden roolista mielenterveyden edistämisen toimissa on tärkeää, kertoo Nina Tamminen tuoreesta väitöstutkimuksestaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. 

Sektorirajat ylittävässä yhteistoiminnassa keskeistä ovat toimijoiden yhteiset tavoitteet, viestintä ja kieli, yhteistyön rakenteet ja työprosessit, luottamus ja sitoutuneisuus, sekä yhteistoiminnan johtaminen.

Osaamisessa korostuu hyvän mielenterveyden tuntemus 

LitM Nina Tammisen väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia mielenterveyden edistämisen osaamista ja määrittää, millaista hyvän mielenterveyden edistämisen ja vahvistamisen osaamista tarvitaan terveyssektorilla. Tutkimus perustui alalla työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin. 

– Hyvä mielenterveys on tärkeä voimavara yksilöille ja yhteiskunnalle. Tarvittavassa osaamisessa korostuvatkin positiivisen eli hyvän mielenterveyden tuntemus sekä vahvuuksien ja voimavarojen merkityksen ymmärtäminen mielenterveyden vahvistamisessa, Tamminen sanoo.

Tutkimuksen tulokset kuvaavat mielenterveyden edistämisen alalla tarvittavia tietoja, taitoja, asenteita ja arvoja.

Mielenterveystyön painopiste siirtymässä edistävään ja ennaltaehkäisevään työhön 

Tieto tarvittavasta mielenterveyden edistämisen osaamisesta on ensiarvoista tulevaisuuden mielenterveystyössä. Tammisen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ammattilaisten osaamisen kehittämisessä ja vahvistamisessa.  

– Osaamisalueet auttavat johtajia ymmärtämään mielenterveyden edistämisen työtehtäviä ja kehittämään mielenterveyden edistämiseen liittyviä tehtävänkuvia alueellisissa tai paikallisissa tehtävissä, Tamminen pohtii.

Tunnistettuja osaamisalueita voidaan hyödyntää ammattilaisten mielenterveyden edistämisen osaamisen arvioinnissa ja kehittämisessä. Osaamisalueiden avulla voidaan tunnistaa koulutus- ja ammatillisia kehittämistarpeita. 

– Osaamisen vahvistaminen lisää toiminnan vaikuttavuutta ja tuottaa hyvää mielenterveyttä kaikille, Tamminen sanoo. 

Tulokset käytäntöön kansallisessa mielenterveysstrategiatyössä

Kansallisen mielenterveysstrategian tämän hallituskauden yhtenä painopisteenä on mielenterveysosaamisen vahvistaminen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään THL:n toteuttamassa mielenterveysstrategian toimeenpanon tuessa. Yksitoista hanketta toteuttaa STM:n strategiarahoituksella mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa –toimenpiteitä. 

– Tuemme hankkeita osaamisalueiden hyödyntämisessä ammattilaisten mielenterveysosaamisen arvioinnissa. Osaamisalueiden myötä voidaan tunnistaa, mitä mielenterveyden edistämisen osaamista hankkeissa on tarpeen vahvistaa sekä voidaan arvioida ammattilaisten osaamisen muutosta hankkeen aikana, Tamminen kertoo. 

LitM, MA Nina Tammisen väitöskirja Mental health promotion competencies in the health sector tarkastetaan tiistaina 1.6.2021 klo 12 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Vibeke Koushede (University of Copenhagen), ja kustoksena professori Tarja Kettunen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen. 

Lisätietoja

Nina Tamminen
erityisasiantuntija
mielenterveystiimi
[email protected]
puh. +358 29 5247331

Mielenterveys Mielenterveys