Väitöstutkimus: Päihdehoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuottaa parempia hoitotuloksia ja hillitsee kustannuksia

Julkaisuajankohta 5.2.2021

Henkilö koskettaa toista olkapäähän.


Laadukas hoito ja kustannusten kasvun hillitseminen edellyttävät, että asiakkaat pääsevät päihdehoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kustannusten hillitsemiseksi tulisi myös oheissairastavuuden oikea-aikaiseen hoitoon panostaa nykyistä enemmän; tiivistää THL:n tutkija Elina Rautiainen väitöstutkimuksessaan.

Alkoholia haitallisesti käyttävien ja alkoholiriippuvuuteen sairastuneiden ihmisten on aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettu tarvitsevan paljon sosiaali- ja terveyspalveluita. Kokonaiskuva palvelujärjestelmän kyvystä tunnistaa ja hoitaa alkoholin haitalliseen käyttöön ja riippuvuuteen liittyviä ongelmia on kuitenkin vielä puutteellinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten potilas- ja asiakasrekisterien avulla voidaan tutkia alkoholiongelmiin liittyvää palvelunkäyttöä, hoitotuloksia ja alueellisten palveluiden vaikuttavuutta.

Tutkimuksen tulokset korostavat moniammatillisen ja koordinoidun hoidon tärkeyttä sekä sitä, että perusterveydenhuollossa tarvitaan osaamista päihdeongelmien hoidossa.

Tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä

Yhdistämällä rekisteritietoon tietoa hoidon kustannuksista voidaan paremmin ymmärtää palveluiden vaikuttavuuteen ja hoidon kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistyössä.

”Sähköisten potilastietojärjestelmien sisältämiä tietoja voidaan soveltaa tällä hetkellä vain rajoitetusti rekisteripohjaisessa päihdepalvelujärjestelmän vaikuttavuuden tutkimisessa”, arvioi Rautiainen.

”Hoidon vaikuttavuus- ja laatumittareiden kehittäminen ja rakenteinen kirjaaminen tarjoaisivat nykyistä paremmat edellytykset rekisteripohjaiselle palvelujärjestelmätutkimukselle ja yksilöiden hyvälle hoidolle tulevaisuudessa.”

Lähde:

Health service use, care costs, and associated care outcomes of patients with alcohol use disorder in North Karelia, Finland: A register-based study

Väitös on tehty professori Tiina Laatikaisen vetämässä IMPRO-konsortiossa (stnimpro.fi) Itä-Suomen yliopistossa. Rautiaisen väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa 5.2.2021 klo 12 alkaen

Itä-Suomen yliopiston tiedote.

Lisätietoja:

Elina Rautiainen
tutkija
THL
puh. 029 524 7391
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - thlfi tutkimusuutinen - thlfi