Vanhuspalveluiden tuottajat haluaisivat kaksinkertaistaa hoiva-avustajien määrän – esteenä heikko saatavuus

Julkaisuajankohta 13.10.2022

Vanhuspalvelujen tuottajat olisivat valmiita lähes kaksinkertaistamaan hoiva-avustajien määrän ympärivuorokautisissa palveluissa. Palveluntuottajat palkkaisivat noin 2 600 hoiva-avustajaa lisää vuoden aikana ja noin 4 300 hoiva-avustajaa kolmen vuoden aikana yhteensä, jos heitä olisi saatavilla. Suurin tarve on Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ja Helsingissä. Toukokuussa 2022 hoiva-avustajia oli ympärivuorokautisissa palveluissa lähes 2 900.

THL kysyi kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden sekä yksityisten palveluntuottajien tulevasta hoiva-avustajatarpeesta iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa syyskuussa 2022.

Vanhuspalveluissa voitaisiin käyttää eri ammattiryhmiä nykyistä enemmän 

Palveluntuottajilta kysyttiin myös esteistä palkata muita vanhuspalvelulain mahdollistamia ammattiryhmiä vanhuspalveluihin. Hoiva-avustajien lisäksi myös esimerkiksi geronomit, sosionomit ja fysio- ja toimintaterapeutit voidaan laskea mukaan ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitukseen heidän osallistuessaan välittömään asiakastyöhön.

Suurimmat esteet muiden ammattiryhmien palkkaamiselle ovat olleet heikko saatavuus tai halu palkata mieluummin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, kuten lähi- ja sairaanhoitajia. Sote-ammattihenkilöiden ensisijaisuutta perusteltiin sillä, että asiakkaiden hoito on vaativaa ja henkilöstön työnjako haasteellista suunnitella, koska muut ammattiryhmät eivät saa tehdä kaikkia työtehtäviä, esimerkiksi osallistua lääkehoitoon. Myös kilpailutusten kriteerit ja ohjeistukset ovat jonkin verran rajoittaneet muiden ammattiryhmien käyttöä.

”Vastauksista nousee esiin myös, että työyhteisöt ja hoitokulttuuri vaativat hieman kehittämistä, jotta niihin saadaan lisättyä erilaisia ammattiryhmiä. Vastaajat arvostivat sitä, että eri ammattiryhmien kautta työyhteisöön saadaan monipuolista osaamista, mutta tarvitaan myös työnjakojen pohtimista, jotta esimerkiksi lääkehoidon asiat saadaan turvallisesti hoidettua ja jokaiselle löytyy omaa osaamista vastaavat tehtävät”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kauppinen.

Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi palveluntuottajat olivat panostaneet eniten oppisopimuskoulutukseen, joustaviin työaikoihin ja työhyvinvointiin. Lisäksi hoiva-avustajien kouluttaminen yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa oli yksi merkittävimmistä keinoista saada lisää henkilökuntaa.

”Kyselyn vastauskattavuus oli erittäin hyvä, mikä omalta osaltaan kertoo palveluntuottajien halukkuudesta löytää keinoja työvoimapulaan. Palveluntuottajien antamia arvioita voidaan hyödyntää muun muassa hoiva-avustajien koulutusta sekä muita henkilöstön saatavuutta parantavia toimia suunniteltaessa”, Sari Kauppinen toteaa.

Lisätietoa

Tutkimuksesta tiiviisti: Hoiva-avustajia halutaan palkata lisää – esteenä heikko saatavuus

Yhteystiedot

Sari Kauppinen
Johtava asiantuntija 
THL
puh. 029 524 8375
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi