Vanhuspalvelussa työskentelee 3260 hoiva-avustajaa

Julkaisuajankohta 6.9.2022

Hoiva-avustajien määrä on kasvanut vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa noin 900:lla vuoden aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Vanhuspalvelujen tila -seurannan perusteella hoiva-avustajat työskentelevät pääosin ympärivuorokautisessa hoidossa, jossa oli toukokuussa 2022 noin 2880 hoiva-avustajaa. 

Kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa oli hoiva-avustajia toukokuussa 380 ja heidän määränsä oli noussut vain joillakin kymmenillä vuoden aikana.

Välitöntä asiakastyötä tekevät hoiva-avustajat lasketaan henkilöstömitoitukseen

Hoiva-avustajat lasketaan mukaan vanhuspalveluiden henkilöstömitoitukseen, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön. Välitöntä asiakastyötä on asiakkaiden avustaminen arjen toimissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa ja ulkoilussa auttaminen sekä myös virikkeellisen toiminnan järjestäminen arkeen.

Seurannan mukaan hoiva-avustajien työajasta 81 prosenttia kohdentuu välittömään hoitotyöhön. Lisäksi hoiva-avustajat tekevät erilaisia tukitoimintoja, kuten auttavat yksikön ruokailun järjestämisessä tai pyykkihuollossa.

Lisätietoa

Valvira: Hoiva-avustajien määrää hoivakodeissa on mahdollista lisätä

Vanhuspalvelujen tila -seurantatutkimus

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7914
[email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto pääuutinen - thlfi