Vanhuspalvelut kärsi ja jousti – mutta selvisi koronan ensimmäisestä aallosta vähin tartunnoin

Julkaisuajankohta 4.6.2021

Vanhusten ympärivuorokautisessa ja kotihoidossa muutettiin laajasti toimintaa koronan takia keväällä 2020.  Vanhuksilla oli vaikeuksia ymmärtää ja noudattaa suojatoimia, ja henkilöstöä vaivasi suuri huoli ja epävarmuus erityisesti kevään pahimmassa tartuntatilanteessa. Testeihin pääsy oli vaikeaa, ja suojavarusteista oli puutetta.

Koronasta kuitenkin selvittiin lopulta varsin vähäisin tartunnoin.  Tapauksia oli vain viidesosassa organisaatioista ja niistä vain puolessa tartuntoja oli asiakkailla.

Tiedot selviävät vanhuspalveluiden johtajille ja päälliköille suunnatusta kyselystä, joka  tuo kaivattua lisävalaistusta vanhustenhoidon tilanteesta pandemian alkukuukausina, tammikuusta 2020  elokuun 2020 loppuun. 

Poikkeuksellinen tilanne aiheutti hämmennystä ja huolta

Hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa ja etukäteen varautumatta organisaatioiden piti äkkiä jyrkästikin muuttaa toimintaansa. 

”Tämä vaati luovuutta ja monenlaisia järjestelyjä. Hygieniavaatimusten tiukentamisen ja suojavarusteiden käytön lisäksi tiloja jaettiin vyöhykkeisiin ja eristetyissä tiloissa työskentely pyrittiin rajaamaan samoille työntekijöille”, kertoo Åbo Akademin professori Lisbeth Fagerström

Pula suojavarusteista oli suuri ongelma epidemian pahimmassa vaiheessa keväällä 2020, samoin osalla koronatestiin pääsy. Tässä vaiheessa myös työntekijät olivat epävarmoja ja hermostuneita muuttuneiden rutiinien vuoksi. He olivat myös huolissaan siitä, että saattaisivat tartuttaa koronan iäkkäille asiakkaille tai läheisilleen. 

”Etenkin muistisairaat olivat hämmentyneitä ja asiakkaiden omaiset saattoivat reagoida hyvinkin voimakkaasti vierailurajoituksiin. Ikäihmisten palveluiden johtajat olivat ohjeistukseen ja tiedotukseen alkuvaihetta lukuun ottamatta tyytyväisiä”, toteaa Åbo Akademin työelämäprofessori Auvo Rauhala.

Nyt toteutetun kyselyn taustalla on laaja yhteispohjoismainen tutkimus. Suomessa selvitys tehtiin syksyllä 2020 Åbo Akademin (hoitotiede) ja THL:n johdolla, ja se toteutettiin samanaikaisesti myös Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. 

Sähköinen kysely lähetettiin kaikkien kuntien kirjaamoihin, josta se lähetettiin ikäihmisten palveluiden johtajille ja päälliköille. 

Suomessa kyselyyn vastasi 247 johtajaa. Vastanneista kaksi kolmannesta edusti ympärivuorokautista hoitoa ja kolmannes kotihoitoa. Uusi kysely on lähetetty. Se koskee aikaa syyskuusta 2020 lähtien.

Lisätietoa

Tutkimuksesta tiiviisti

Yhteystiedot

Lisbeth Fagerström
professori
Åbo Akademi
puh. 050 320 4612
lisbeth.fagerstrom(at)abo.fi

Auvo Rauhala
työelämäprofessori
Åbo Akademi
puh. 050 567 9623
auvo.rauhala(at)abo.fi

Timo Sinervo
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7231
[email protected]

Ikääntyminen Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi