Vauvaperheiden uupumuksen oireet ja yksinäisyyden kokemukset vaihtelevat eri puolilla Suomea

Julkaisuajankohta 9.9.2021

Vauvaperheiden vanhempien kokemien uupumuksen oireiden yleisyys vaihtelee hyvinvointialueittain

Alle puolivuotiaiden vauvojen tuoreet vanhemmat ovat hyvin tyytyväisiä elämäänsä melko tasaisesti ympäri Suomen, mutta hyvinvointia heikentävien tekijöiden yleisyys vaihtelee jonkin verran eri hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueiden välillä ja sisällä on vaihtelua vanhempien yksinäisyyden kokemuksissa, uupumisen oireissa ja tyytyväisyydessä neuvolapalveluihin.

Tulokset käyvät ilmi maalis-joulukuussa 2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämän FinLapset-kyselytutkimuksen aineiston jatkoanalyysissä. Tässä vaiheessa keskityttiin vanhempien hyvinvoinnin alueellisiin eroihin. Valtakunnalliset tulokset julkaistiin maalikuussa.

Hyvinvointialue-, kunta- tai kuntarypäskohtaiset tuloskoosteet ovat nähtävissä THL:n verkkopalvelussa:

Terveytemme.fi

Yksinäisyyden kokemuksessa suurta alueellista vaihtelua

Alueellinen vaihtelu oli suurta siinä, kuinka moni synnyttänyt vanhempi koki itsensä yksinäiseksi. Kainuun hyvinvointialueella yksinäisyyttä koki lähes joka neljäs (23 %) synnyttänyt vanhempi, mutta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella vähemmän kuin joka kymmenes (9 %) synnyttäneistä.

Myös hyvinvointialueiden sisällä oli vaihtelua.

Toisen vanhemman yksinäisyyden kokemus oli kyselyn mukaan harvinaista; se vaihteli suurimmassa osassa maata yhden ja kahden prosentin välillä vastanneista. Lapin ja Kainuun hyvinvointialueilla yksinäisyyttä oli kokenut kuitenkin 5 prosenttia toisista vanhemmista.

”Alueilla on nyt mahdollisuus saada alustava kuva oman alueen vauvaperheiden hyvinvoinnista, jonka perusteella ne voivat tarvittaessa pohtia toimia perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, vaikka pienten vastausmäärien antama kuva ei ole täysin luotettava”, arvioi THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti.

Uupumuksen oireita oli 20–40 prosentilla vanhemmista

Uupumuksen oireita oli useammin synnyttäneellä vanhemmalla kuin vauvan toisella vanhemmalla. (35 % vs. 29 %). Yleisimmin synnyttäneillä vanhemmilla oli uupumuksen oireita Kainuun hyvinvointialueella (42 %), vähiten Kanta-Hämeen, Keski-Uudenmaan tai Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla (30 %). Myös uupumusoireiden yleisyys vaihteli alueiden sisällä.

Toisilla vanhemmilla oli yleisimmin uupumuksen oireita Helsingin, Pohjanmaan, Lapin ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueilla (35–36 %). Vähiten uupumuksen oireita oli toisilla vanhemmilla Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa (20–21 %).

Neuvolapalveluihin tyytyväisyydessä alueellista vaihtelua

Käynteihin äitiysneuvolassa oli koko maassa tyytyväinen noin kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta vanhemmasta, mutta hyvinvointialueiden välinen vaihtelu oli merkittävää. Eniten äitiysneuvolakäynteihin tyytyväisiä vanhempia oli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (75 %). Sen sijaan Helsingissä, Itä-Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Vantaa-Keravan alueella vain runsas puolet synnyttäneistä oli tyytyväinen käynteihinsä äitiysneuvolassa (61–62 %).

Lastenneuvolakäynteihin oli koko maassa tyytyväisiä puolet synnyttäneistä ja yli puolet (61 %) toisista vanhemmista. Eniten tyytyväisiä synnyttäneitä vanhempia oli Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Uudellamaalla ja Lapissa (59–60 %). Vähiten lastenneuvolapalveluihin tyytyväisiä synnyttäneitä vanhempia oli Helsingissä (42 %).

FinLapset-kyselytutkimus 2020 tulosten julkaiseminen

THL teki FinLapset-kyselytutkimuksen 3–6-kuukauden ikäisten vauvojen molemmille vanhemmille maalis-joulukuussa 2020 koko Suomessa. Vanhemmilta kysyttiin lomakkeella perheen hyvinvoinnista, terveydestä sekä kokemuksista lapsiperhepalveluista. Tutkimukseen kutsuttiin yli 34 000 vanhempaa; kyselyyn vastasi 50 prosenttia äideistä ja 36 prosenttia toisista vanhemmista.

Tiedonkeruun perustulokset julkaistiin maaliskuussa 2021 tilastoraporttina ja THL:n sähköisessä tulospalvelussa. Nyt tutkimuksen keskeisimmät tulokset on julkaistu alueittain niin, että jokainen kunta, jossa vastaajia on ollut riittävästi, saa omat tuloksensa, ja jos vastaajia on ollut vähän, tulokset on yhdistetty lähikuntien tuloksiin.

Lähde: FinLapset -kyselytutkimuksen kuntakohtaiset tuloskoosteet terveytemme.fi’ssä

FinLapset-kyselytutkimuksen kaikki perustulokset thl.fi’ssä

Lisätietoja:

Reija Klemetti
tutkimuspäällikkö
Puh. 029 524 7265

Maaret Vuorenmaa
erikoistutkija
Puh. 029 524 7008

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
[email protected] 

Aikaisemmin aiheesta:

Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista, kertoo THL:n kyselytutkimus – tyytyväisyys perhe-elämään on silti suurta. THL tiedote 24.3.2021. 

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla isät - thlfi neuvolat - thlfi tutkimusuutinen - thlfi uupumus - thlfi vanhemmat - thlfi vauvat - thlfi yksinäisyys - thlfi äidit - thlfi äitiysneuvolat - thlfi