Verkkosivuilla on ohjeita kansalaisille kasvosuojusten turvalliseen käyttöön

Julkaisuajankohta 10.6.2020

Ihmisiä maailmankartalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilla on ohjeita kasvosuojusten turvalliseen käyttöön. Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilla on ohjeita kasvomaskien myyntiin ja hankintaan.

Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi ensisijaista on noudattaa riittäviä fyysisiä etäisyyksiä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Suomessa hallitus ei ole antanut yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä, mutta katsoo, että niitä voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi joukkoliikenteessä ruuhka-aikoina.

Kirurgiset suu-nenäsuojukset tulisi edelleen varata sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja riskiryhmiin kuuluvien käyttöön.

Suomen epidemiologinen tilanne huomioiden kansalliset linjaukset erilaisten suu-nenäsuojusten, hengityksensuojainten ja kasvomaskien käytöstä ovat linjassa maailman terveysjärjestön (WHO) uusien ohjeiden kanssa.

Tietoa itse tehdyistä kasvomaskeista
Työterveyslaitos

Kankaisten kasvomaskien käyttö 

Tietoa kasvomaskin hankkimisesta
Tukes

Tietoa yrityksille hengityksensuojaimista
Tukes

Tietoa suu-nenäsuojuksesta ja hengityksensuojaimista 
Työterveyslaitos

Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus 

WHO:n ohje maskien käytöstä
WHO

Lisätietoja

Hallitus linjasi neuvottelussaan kasvosuojuksista ja keskusteli rajaliikenteestä VNK:n tiedote 3.6.2020 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi