Verkossa tapahtuvasta rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja on ehkäistävä tehokkaasti

Julkaisuajankohta 20.10.2023

Rahapelaaminen on muun kulutuksen lailla siirtynyt yhä enemmän verkkoon. Lisäksi Suomessa ollaan muokkaamassa rahapelijärjestelmää. Verkossa pelattavat kasino- ja vedonlyöntipelit ollaan muuttamassa toimilupiin perustuviksi. Yksinoikeusjärjestelmä loppuu siis näiden pelityyppien osalta. Uudistus tulee kasvattamaan luvallista pelitarjontaa.

Rahapelijärjestelmän muuttuessa ja verkkopelaamisen yleistyessä on tärkeää tarkastella haittojen ehkäisyn toimivuutta. Tiedettyjen perinteisten keinojen rinnalle on kehitettävä ja otettava pikimmiten käyttöön uusia, verkkoympäristöjen mahdollistamia keinoja. 

”Verkkoympäristö ja verkkorahapeleille tyypillinen nopeatahtisuus voivat korostaa haittoja, mutta toisaalta verkkoympäristö myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia haittojen ehkäisylle ja vähentämiselle”, toteaa kehittämispäällikkö Nina Karlsson THL:stä. 

”Pelejä markkinoidaan yksilön pelikäyttäytymiseen perustuvilla keinoilla. Näitä samoja pelaajakohtaisiin tietoihin perustuvia keinoja olisi syytä käyttää myös rahapelihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä”, sanoo tutkija Virve Marionneau Helsingin yliopistosta.

Nopeatahtisissa rahapeleissä voi hävitä lyhyessä ajassa suuria summia

Kasino- ja vedonlyöntipeleissä on korkea riski haittojen muodostumiseen, sillä nämä pelit ovat usein tahdiltaan nopeita ja erityisen koukuttavia. Niitä pelatessa on mahdollista hävitä lyhyessä ajassa huomattavan suuria summia rahaa. 

Rahapelijärjestelmän muuttamisen yhteydessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota verkkorahapelaamisesta aiheutuviin haittoihin sekä tarkastella minkälaisia uusia keinoja verkkoympäristöt tarjoavat haittojen ehkäisylle. 

Monta samanaikaista ja –suuntaista ehkäisytointa tuo parhaan tuloksen 

Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin haittojen ehkäisyn ja vähentämisen keinoja verkkoympäristössä. 

Yleisen ehkäisyn keinot ovat tehokkaimpia ja niitä ovat mm. saatavuuden rajoittaminen ja markkinoinnin sekä näkyvyyden rajoittaminen.

Verkkoympäristö mahdollistaa myös kohdennetun ehkäisyn. Se voidaan suunnata ryhmille, joilla on erityinen riski rahapelihaittoihin tai -ongelmaan. Keinoja ovat mm. ikärajat ja erilaiset pelirajoitukset tietyille ryhmille (kuten nuorille) sekä vahva tunnistautuminen ja pelaamisen hallinnan välineet.

Kun rahapelaamisesta on jo ehtinyt aiheutua haittoja, on tarve vähentää niitä ja ehkäistä ongelmien syvenemistä. Verkkoympäristöissä haitallisesti pelaavia voidaan tunnistaa tekoälyn avulla, jolloin pelaaminen voidaan ottaa puheeksi ja ohjata henkilö tarpeen mukaan avun piiriin. 

Ehkäisyn keinoja valittaessa on huomioitava, että saatavuuden ja näkyvyyden rajoittaminen sekä yleiset ja sitovat pelirajoitukset ovat tehokkaita. Vapaaehtoiset ja pelaajan omaan vastuuseen nojaavat pelihallintavälineet eivät ehkäise haittoja yhtä tehokkaasti.

Lisätietoja  

Marionneau, V., Ruohio, H. & Karlsson, N. Gambling harm prevention and harm reduction in online environments: a call for action. Harm Reduct J 20, 92 (2023). https://doi.org/10.1186/s12954-023-00828-4 
 

Virve Marionneau 
vieraileva tutkija, THL
yliopistotutkija ja tutkimuskeskuksen johtaja, CEACG, Helsingin yliopisto
puh. 029 4123 768
[email protected]
 
Nina Karlsson 
kehittämispäällikkö 
Rahapelihaittojen ehkäisy 
THL 
puh. 029 524 8027 
[email protected] 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto rahapelaaminen - thlfi rahapelihai - thlfi